บริการว่าจ้างผู้รับเหมา..เพื่อการสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

ท่าน "ได้อะไร"..จากบริการว่าจ้างผู้รับเหมา..ของเรา

Service Select Con

ป้องกันปัญหา ความเสียหายอันเนื่องมาจาก ถูกผู้รับเหมาทิ้งงาน
ป้องกันปัญหา ที่มาจาก การว่าจ้างสถาปนิก
ป้องกันปัญหา ที่มาจาก แบบบ้านไม่สมบรูณ์
ป้องกันความเสียหาย อันเนื่องมาจากแบบก่อสร้างมีปัญหา
ป้องกันปัญหา งบประมาณก่อสร้างบ้าน บานปลาย
ป้องกันปัญหา อันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจของท่าน
ป้องกันปัญหา อันเนื่องมาจากการว่าจ้างผู้รับเหมา
ป้องกันปัญหา มาตรฐานฝีมือช่าง ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น
ป้องกันปัญหา ถูกผู้รับเหมาเอาเปรียบ
ป้องกันปัญหา สัญญาว่าจ้างสร้างบ้านเสียเปรียบผู้รับเหมา
ป้องกันปัญหา ไม่ให้ผู้รับเหมาเบิกเงินมากกว่า งานเนื้องานที่ทำได้
ท่านไม่ต้อง......ลองผิดลองถูก ว่าจ้างผู้รับเหมา ให้เกิดความเสียหาย

ผู้รับเหมาจะต้องทำงานให้ได้ ตาม "มาตรฐานฝีมือช่างของซีเล็คคอน"
ถ้าผลงานก่อสร้างต่ำกว่ามาตรฐานฯ เกินกว่า 5 % ผู้ว่าจ้างไม่ต้องจ่ายค่างวด
ผู้รับเหมาทำงานให้ก่อน ผู้ว่าจ้างจ่ายภายหลังได้งานตามข้อตกลง
ได้ที่ปรึกษามืออาชีพ ดูแลผลประโยชน์ของท่าน

ขณะเสนอราคา ผู้รับเหมา..ไม่สามารถ "ช่อน" กำไรไว้ในบีโอคิวได้
ให้ผู้รับเหมาได้ค่าดำเนินการและกำไร พอสมควรแก่เหตุ
ลูกค้าสามารถตรวจสอบ "เนื้อใน"ของราคาได้ทุกจุด
ทราบที่มาที่ไปของราคาค่าก่อสร้าง
ราคาสร้างบ้านในภาพรวมของเรา "ถูกกว่า" ราคาของ "บริษัทที่รับงานสร้างบ้าน"

รู้ว่า สถาปนิกใส่อะไรไว้ในแบบก่อสร้าง บ้านของท่าน
รู้ความจริง เกี่ยวกับการว่าจ้างสร้างบ้าน ที่ไม่เคยมีใครพูดให้ท่านฟัง
ได้ทีมงานมืออาชีพ ให้คำแนะนำ ตลอดระยะเวลาก่อสร้างบ้าน

ท่านสามารถตรวจสอบ ความโปร่งใสของราคาค่าก่อสร้าง ได้ทุกจุด
ท่านสามารถเชิญชวนผู้รับเหมาจาก ที่อื่น มาเข้าร่วมประมูลงาน ในซีเล็คคอนได้
ท่านเป็นผู้คัดเลือกด้วยตัวท่านเองว่าจะให้ผู้รับเหมารายไหน รับแบบก่อสร้างไปตีราคา
ท่านไม่ต้องว่าจ้างสร้างบ้าน แบบลองผิดลองถูก ให้เกิดความเสียหาย
ท่านเป็นผู้เคัดเลือกด้วยตัวท่านเอง ว่าท่านตกลงที่จะว่าจ้างผู้รับเหมารายไหน

เพราะ..เรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการทำงานทางด้านนี้
เพราะ..เรามีมาตรการ "คอนโทรล" ผู้รับเหมา ระหว่างการก่อสร้าง
เพราะ..เรามีมาตรการลดค่าจ้างผู้รับเหมา หากไม่ทำงานตามข้อตกลง


39 User Online