เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ตรวจสอบสักนิด..
หากคิดจะว่าจ้างผู้รับเหมา..ด้วยตัวท่านเอง

Service Select Con

 

 1. ท่านมีวิธีการ..
  ป้องกัน "ความเสียหาย"

  หากโชคร้ายถูกผู้รับเหมา "ทิ้งงาน"
  ได้หรือไม่ ?

 2. ท่านจะจัดการ
  เรื่องถูก ผู้รับจ้าง "เอาเปรียบ"
  ได้อย่างไร ?

 3. ท่านรู้หรือไม่ว่า..
  หากแบบก่อสร้าง "ไม่สมบรูณ์"
  หรือมี "ข้อผิดพลาด"

  จะทำให้ราคาค่าก่อสร้าง "สูง "เกินเหตุ"
  เวลาที่ผู้รับเหมา
  ทำงานตามแบบที่ "ผิดพลาด"
  เขาจะอ้างว่าเขา "ทำงานตามแบบ"

 4. ท่านอาจไม่รู้ว่า..
  แบบก่อสร้างของท่าน..
  เปิดโอกาส
  ให้ผู้รับหมา"เลือก" วิธีการก่อสร้างเอง

  ผู้รับเหมา
  สามารถก่อสร้างได้หลายวิธี
  ด้วยต้นทุน "ค่าก่อสร้าง" ที่แตกต่างกัน

 5. การตัดสินใจ "เรื่องราคา"
  ท่านใช้อะไร "เป็นเกณฑ์ "

  แค่เทียบราคาที่ผู้รับเหมาเสนอมา
  หรือ
  ฟังคำแนะนำจากสถาปนิก
  มันไม่พอหรอกครับ
  .......
  เพราะเมื่อ "เซ็นต์สัญญา"ว่าจ้างแล้ว
  ตัวเลขค่าจ้าง "นิ่ง"
  (เว้นแต่ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติม)
  .....
  แต่คุณภาพงาน "ไม่นิ่ง" ครับ
  หากท่านไม่ Fix วิธีการก่อสร้าง
  ให้ผู้รับเหมาเสนอราคา

 6. เมื่อวิธีการก่อสร้าง
  ไม่ถูก Fix ไว้ในสัญญา
  จะมีผู้รับเหมาสักกี่คน
  ที่จะเลือกวิธีการก่อสร้างดีๆ

  มีต้นทุนค่าก่อสร้างที่สูงกว่าวิธีการอื่น
  มาก่อสร้างให้กับท่าน
  .....
  ผมเชื่อขนมกินได้เลยว่า
  ตอนต่อรองราคา
  ท่านคงต่อรองราคาเขาเต็มที่
  .....
  และ..ท่านคงอนุมานว่า..
  เมื่อท่านต่อรองราคาแล้ว
  ท่านจะได้คุณภาพบ้านและฝีมือช่าง
  อย่างที่ท่านเห็นตอนไปดูงาน
  .....
  (ถามจริงๆเถอะว่า
  ท่าน "เห็นงานก่อสร้าง" บ้าน
  ทุกขั้นตอนก่อสร้างหรือไม่ ?)


 7. เรื่องสัญญา
  ท่านอาจคิดว่า "เดี๋ยวเอาให้ทนายดู"
  แต่ท่านอาจลืมคิดว่า
  ทนายอาจไม่เข้าใจขั้นตอนก่อสร้าง
  ไม่รู้..ทางหนีทีไล่ของผู้รับเหมา

  เพื่อจะอุดช่องโหว่ในสัญญาได้

 8. ระหว่างก่อสร้าง
  ท่านคิดว่าท่านมี "อำนาจต่อรอง"
  เท่ากับ..ผู้รับเหมาหรือไม่ ?

  .....
  คำตอบ คือ..
  "ไม่" หากท่านจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมา
  เกินกว่าเนื่้องานที่ทำได้

 9. การ "ตรวจสอบ"
  คุณภาพงานและฝีมือช่าง

  ท่านใช้ "อะไร" อ้างอิง ?
  .....
  ถ้าคิดไม่ออก ดูคลิปนี้ครับ (คลิกดู)

 10. เวลาที่ท่านมีการทำงานเพิ่มลด
  ท่านจะคอนโทรล
  ไม่ให้ผู้รับเหมาโก่งราคากับท่าน

  ได้หรือไม่ ?กลับไปหน้า
บริการว่าจ้างผู้รับเหมา "เต็มรูปแบบ"


32 User Online