เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 22

คุมงบก่อสร้าง & ว่าจ้างผู้รับเหมา

หากมีปัญหา..ระหว่างการก่อสร้าง

เป็นปัญหาที่ผู้ว่าจ้าง "ไม่สามารถ"
แก้ไขเองได้

ซีเล็คคอน..
จะส่งทีมงานลงไปที่หน่วยงานของท่าน...
หรือ
จัดการ "แก้ไขปัญหา" ให้กับท่าน
ด้วยวิธีการ "อย่างใดอย่างหนึ่ง"..
ตามเหตุและปัจจัย

ในช่วงนี้..
เราจะดูแลท่านใกล้ชิดมากขึ้นจนกว่า
ปัญหาของท่านจะคลี่คลาย

ควรทราบว่า...
นี่คือสิ่งที่เราพยายามจะทำให้
ภายใต้กรอบรายได้..
ที่เราเรียกเก็บเป็น "ค่าธรรมเนียมการตลาด"
จากผู้รับเหมา
ซึ่งไม่ได้มากพอที่จะดูแลท่านได้อย่างจุใจ

คุมงบก่อสร้าง & ว่าจ้างผู้รับเหมา


ไปหน้า บริการคิดราคางานเพิ่ม-ลด


กลับไปหน้า
การบริหารสัญญา


ไปหน้ารวม..ขั้นตอนการใช้บริการ17 User Online