ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

ขั้นตอนการให้บริการ
เตรียมความพร้อม ก่อนสร้างบ้าน
และการว่าจ้างผู้รับเหมา

 


บริการ..ระหว่างการก่อสร้างบ้านเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน..ในการให้บริการนี้ !
เราจึงนิยามความหมายของ "การบริหารสัญญาสร้างบ้าน"
ดังต่อไปนี้...

การบริหารสัญญาสร้างบ้าน !
คือการจัดการงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา

ซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าภาพในการบริการสัญญา คือ "ผู้ว่าจ้าง"

"ผู้ว่าจ้าง" อาจบริหารสัญญาดังนี้..

   ผู้ว่าจ้างจะต้องตรวจสอบว่า..
     ผู้รับจ้างใช้วัสดุก่อสร้างตามข้อตกลงในสัญญาหรือไม่..?
   ผู้ว่าจ้างจะต้องตรวจสอบว่า..
     ผลงานที่ได้ตลอดจนฝีมือช่างเป็นไปตามสัญญาหรือไม่..?
   ผู้ว่าจ้างจะต้องตรวจสอบว่า..
     ผู้รับจ้างทำงานตามแบบก่อสร้างหรือไม่..? ..หรือว่าลักไก่..?
   ผู้ว่าจ้างจะต้องตรวจสอบว่า..
     ความคืบหน้าของงานก่อสร้าง เหมาะสมกับเวลาที่ใช้ไปหรือไม่..?
   ผู้ว่าจ้างจะต้องตรวจสอบว่า..
     ผู้รับจ้างใช้วิธีการก่อสร้าง..ตามมาตรฐานหรือข้อตกลงในสัญญาหรือไม่..?
   ผู้ว่าจ้างจะต้องตรวจสอบว่า..
     ระหว่างการก่อสร้างผู้รับจ้าง มีความพร้อมในการทำงานหรือไม่..?
   ผู้ว่าจ้างจะต้องตรวจสอบว่า..ที่หน่วยงาน มีผู้ควบคุมงานหรือไม่..?
   ผู้ว่าจ้างจะต้องตรวจสอบว่า..
     มีปัญหาอะไรระหว่างการก่อสร้างหรือไม่..? ..จะแก้ไขอย่างไร..?
   ผู้ว่าจ้างจะต้องตรวจสอบว่า..
     งานที่ผู้รับจ้างทำเสร็จในแต่ละงวด สมควรที่จะจ่ายค่างวดงาน หรือไม่,,?
   ผู้ว่าจ้างจะทำกย่างไร..
     หากเกิดกรณีที่มีความขัดแย้งกับผู้รับจ้าง จะทำอย่างไร..?
   ผู้ว่าจ้างจะต้องตรวจสอบว่า..
     กรณีที่มีการเพิ่มหรือลดเนื้องาน คิดราคากันอย่างไร..?
   ผู้ว่าจ้างจะต้องตรวจสอบว่า..
     กรณีที่มีการตัดวัสดุบางอย่างเพื่อไปจัดซื้อเอง ทำอย่างไร..? ซื้อที่ไหน..?

การให้บริการของซีเล็คคอน ในขั้นตอนนี้ !

เราทราบดีว่า..
ผู้ว่าจ้าง อาจประสบปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ..
ระหว่างการบริหารสัญญาสร้างบ้าน !
เราจึงจัดเตรียมการบริการในส่วนนี้ ซึ่งก็คือ..

บริการให้คำปรึกษาเพื่อการบริหารสัญญา

บริการแจ้งเตือน/แจ้งเรื่องให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายทราบ

บริการติดตามการทำงานของผู้รับเหมาผ่านไลน์กลุ่ม ในหน่วยงานของผู้ว่าจ้าง

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 18 กรกฎคม 2560

ข้อมูล..เกี่ยวกับการให้บริการ


ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com