453

เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 23





การบริหารสัญญาสร้างบ้าน คือ..
การ "จัดการ" งานก่อสร้าง..
ให้เป็นไปตาม "ข้อตกลง" ในสัญญา

โดย "ซีเล็คคอน"จะบริหารสัญญา..
ประมาณนี้ครับ

 • ติดตามและตรวจสอบ..
  การใช้วัสดุก่อสร้าง..ของผู้รับเหมา
 • ติดตามและตรวจสอบ..
  "ความคืบหน้า" งานก่อสร้าง
 • ติดตามและตรวจสอบ.. "ความพร้อม"
  ของผู้รับเหมา ระหว่างการก่อสร้าง
 • ป้องกันและแก้ไขปัญหา..
  ระหว่างการก่อสร้าง
 • ติดตามและตรวจสอบ...
  งานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา
 • อำนวยความสะดวก ให้..
  "คู่สัญญา" ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น


ทีมบริหารสัญญาของ "ซีเล็คคอน"

ควรทราบว่า...
บริการบริหารสัญญาสร้างบ้าน

เป็นส่วนหนึ่งของ..
บริการว่าจ้างผู้รับเหมา "เต็มรูปแบบ"
ของเรา

ไม่ใช่..!!
บริการตรวจสอบคุณภาพงาน
นะครับ

เพราะเหตุว่า..
"ความถี่" ในการเข้าหน่วยงานของนายช่างสนาม
"ไม่มากพอ"

บริการนี้ไม่ได้สมบรูณ์แบบนะครับ
ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง
ซีเล็คคอน..
มีเจ้าหน้าที่บริการท่านในส่วนนี้ "ไม่มากนัก"
เพราะ..
เราไม่มีรายได้จากการให้บริการ "มากพอ"
ที่จะจัดกำลังคนให้มากกว่านี้ได้..!!

อัพเดทเมื่อ 6-02-2566

Back ไปหน้า
ขั้นตอนในการใช้บริการ

Next ไปหน้า
บริการแก้ไขปัญหาระหว่างก่อสร้าง

56 User Online