453

เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 23


ทีมบริหารสัญญาของ "ซีเล็คคอน"
การบริหารสัญญาสร้างบ้าน คือ..
การ "จัดการ" งานก่อสร้าง..
ให้เป็นไปตาม "ข้อตกลง" ในสัญญา

โดย "ซีเล็คคอน"จะบริหารสัญญา..
ประมาณนี้ครับ

 • ติดตามและตรวจสอบ..
  การใช้วัสดุก่อสร้าง..ของผู้รับเหมา
 • ติดตามและตรวจสอบ..
  "ความคืบหน้า" งานก่อสร้าง
 • ติดตามและตรวจสอบ.. "ความพร้อม"
  ของผู้รับเหมา ระหว่างการก่อสร้าง
 • ป้องกันและแก้ไขปัญหา..
  ระหว่างการก่อสร้าง
 • ติดตามและตรวจสอบ...
  งานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา
 • อำนวยความสะดวก ให้..
  "คู่สัญญา" ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น

ควรทราบว่า...
บริการบริหารสัญญาสร้างบ้าน

เป็นส่วนหนึ่งของ..
บริการว่าจ้างผู้รับเหมา "เต็มรูปแบบ"
ของเรา

ไม่ใช่..!!
บริการตรวจสอบคุณภาพงาน
นะครับ

เพราะเหตุว่า..
"ความถี่" ในการเข้าหน่วยงานของนายช่างสนาม
"ไม่มากพอ"

บริการนี้ไม่ได้สมบรูณ์แบบนะครับ
ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง
ซีเล็คคอน..
มีเจ้าหน้าที่บริการท่านในส่วนนี้ "ไม่มากนัก"
เพราะ..
เราไม่มีรายได้จากการให้บริการ "มากพอ"
ที่จะจัดกำลังคนให้มากกว่านี้ได้..!!

หมายเหตุ
จากวีดีโอคลิป
เฉพาะการตรวจสอบองค์อาคาร
มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม..นะครับ

อัพเดทเมื่อ 14-07-2564

Back ไปหน้า
ขั้นตอนในการใช้บริการ

Next ไปหน้า
บริการแก้ไขปัญหาระหว่างก่อสร้าง

24 User Online