ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

ขั้นตอนการให้บริการ
เตรียมความพร้อม ก่อนสร้างบ้าน
และการว่าจ้างผู้รับเหมา

 


บริการระหว่าง"การว่าจ้างผู้รับเหมา"

 

เมื่อ "เซ็นต์สัญญา" ว่าจ้างสร้างบ้านแล้ว..

ผู้รับเหมาลงมือก่อสร้างบ้าน..

ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด..
ในการว่าจ้างผู้รับเหมาที่เรานำเสนอไว้กล่าวคือ..

"..ผู้รับจ้าง..
.. ลงมือก่อสร้างบ้านให้ก่อน..
..เมื่อทำงานครบงวดแล้ว..
..ผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบแล้ว...
..ว่าผู้รับจ้างทำงานตามข้อตกลงในสัญญา..
.. และได้ฝีมือช่างตามมาตรฐานฝีมือช่าง..
..ผู้ว่าจ้างจึงจะจ่ายค่างวดให้กับผู้รับจ้าง..."

 

หนังสือข้อตกลงเรื่องมาตรฐานฝีมือช่าง
ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้ได้ฝีมือช่าง ตามหนังสือเล่มนี้

โปสเตอร์ มาตรฐานฝีมือช่าง

โปสเตอร์มาตรฐานฝีมือช่าง เราจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้รับเหมาไปติดที่หน้างาน
ให้คนงานดู

ข้อมูล..เกี่ยวกับการให้บริการ

ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com