เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 22


เมื่อ "เซ็นต์สัญญา"..
ว่าจ้างผู้รับเหมาสร้างบ้าน/อาคารแล้ว

ผู้รับเหมาลงมือก่อสร้าง..
ซึ่งจะเป็นไปตามแนวคิดในการว่าจ้างผู้รับเหมา
ที่เรานำเสนอไว้
กล่าวคือ..

ผู้รับจ้าง.. จะลงมือก่อสร้างบ้านให้ก่อน..
เมื่อทำงาน "ครบงวด"..
ผู้ว่าจ้างได้ "ตรวจสอบ" แล้วว่า...
ผู้รับจ้างได้ทำงาน "ตามข้อตกลง" ในสัญญา..
และ "ได้ฝีมือช่าง"..
ตามมาตรฐานฝีมือช่าง
ของ "ซีเล็คคอน"
ผู้ว่าจ้าง "จึงจะจ่าย" ค่างวดให้กับผู้รับจ้าง...

การให้บริการว่าจ้างผู้รับเหมาของซีเล็คคอน
ไม่ได้สิ้นสุดลงแค่นี้
เรา "ยังดูแล"ท่านจนงานก่อสร้าง "แล้วเสร็จ"

ดูแลในฐานะ..

เป็น "ผู้ช่วย" หรือ "พี่เลี้ยง" ของท่าน..

เพื่อการ "บริหารสัญญา" นะครับ

มี "เข้าไป" ที่หน่วยงานก่อสร้าง "ของท่าน" บ้าง
เพื่อ "แก้ไขปัญหา"..
ที่ "อาจเกิดขึ้น" ที่หน่วยงาน

แต่ "ไม่ได้"เข้าไปตรวจงานในหน่วยงาน..
ใน "ฐานะ"ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง
หรือที่เรียกกันติดปากว่า..
"คอนเซ้าท์"

เพราะนั่นคือบริการ "อีกส่วน" ของเรา..
ที่เรียกว่า
บริการ "จัดหา"..
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง
ซึ่งมี "ค่าใช้จ่าย" เป็น "รายเดือน"ครับ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
โดยคลิกในเมนู "บริการของเรา"
ที่ "ด้านบน" ของหน้าครับ

Back ไปหน้า
ขั้นตอนในการใช้บริการ

Next ไปหน้า
ผู้รับเหมาลงมือก่อสร้างบ้าน

35 User Online