เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 18ขณะทำการต่อรอง..
ผู้ใช้บริการ จะนั่งฟังอย่างเดียว
หรือจะเข้าร่วมต่อรองด้วยก็ได้

เราจะเชิญผู้รับเหมา..
มาต่อรองราคา "ทีละราย"
เป้าหมาย..ของการต่อรองก็คือ..
ราคาที่ "สมเหตุผล"
สร้างได้จริง และทำงานได้จบหลัง

หลังการต่อรอง.. ผู้ใช้บริการ
จะเป็นผู้ตัดสินใจ
เลือกผู้รับเหมา "ด้วยตนเอง"..
ว่าจะจ้างใคร !!!ไปหน้า เซ็นต์สัญญากับผู้รับเหมา


กลับไปหน้า
ผู้รับเหมาเสนอราคา


ไปหน้ารวม..ขั้นตอนการใช้บริการ


115 User Online