เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 20การต่อรองราคา "รอบสุดท้าย" ..
ที่สำนักงาน""ซีเล็คคอน !!!

ขณะทำการต่อรอง..
"ผู้ว่าจ้าง/เจ้าของบ้าน" จะนั่งฟัง
หรือจะเข้าร่วมต่อรองด้วยก็ได้

เราจะเชิญผู้รับเหมา..
มาต่อรองราคา "ทีละราย"
เป้าหมาย..ของการต่อรองก็คือ..
ราคาที่ "สมเหตุผล"
สร้างได้จริง และทำงานได้จบหลัง

หลังการต่อรอง..
ท่านที่ใช้บริการ(ผู้ว่าจ้าง/เจ้าของบ้าน)..
จะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกผู้รับเหมา
"ด้วยตนเอง".. ว่าจะจ้างใคร !!!

Back ไปหน้า
ขั้นตอนในการใช้บริการ

Next ไปหน้า
การเซ็นต์สัญญา..ว่าจ้างผู้รับเหมา

41 User Online