เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

บริการ..ซีเล็คคอน-ซัพพอร์ต*
สำหรับท่านที่..
ต้องการว่าจ้างผู้รับเหมาด้วยตนเอง

Service Select Con

สำหรับท่านที่..
ต้องการจะว่าจ้างผู้รับเหมาด้วยตนเอง

แต่ยังมีความกังวลใจว่า..
ตนเองไม่มีความรู้ในงานก่อสร้าง

กลัวว่าจะผิดพลาด
แล้วจะได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก


บริการซีเล็คคอน-ซัพพอร์ต
ช่วยท่านได้

ซึ่งท่านจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้

Service Select Con

การซัพพอร์ตการว่าจ้างผู้รับเหมา
ให้กับท่านที่ประสงค์จะว่าจ้างผู้รับเหมาด้วยตนเอง
ท่านจะได้ทีมงานที่มีประสบการณ์
ว่าจ้างผู้รับเหมามากว่า 200 หลัง
คอยสนุบสนุนการว่าจ้างผู้รับเหมา
ให้กับท่าน


Service Select Con

ให้คำแนะนำระหว่างออกแบบบ้าน
บริการให้คำแนะนำระหว่างการออกแบบบ้าน
จะช่วยเติมเต็ม
ในสิ่งที่คุณอาจจะคิดไม่ถึงทั้งในส่วนที่
ได้ประโยชน์
หรือจะเป็นปัญหาเมื่อเข้าอยู่อาศัย


Service Select Con

บริการเคลียร์แบบ
ช่วยให้ท่านนำแบบก่อสร้างที่..
เคลียร์ คัท ชัดจน
ไปให้ผู้รับเหมาตีราคา
ทำให้ผู้รับเหมาไม่ต้องตีราคาแบบ..
เหมาๆ


Service Select Con

บริการมาตรฐานฝีมือช่างของซีเล็คคอน
ช่วยให้ผู้รับเหมาตีราคา
และทำงานให้ได้ผลงานแบบเดียวกัน
เป็นการกำหนดคุณภาพงาน
และฝีมือช่างที่ท่านจะได้รับ
ก่อนเซ็นต์สัญญาจ้างสร้างบ้าน


Service Select Con

บริการจัดเตรียม
เอกสารให้ผู้รับเหมาตีราคา

จะช่วยให้ผู้รับเหมาตีราคา
ภายใต้วิธีการก่อสร้างแบบเดียวกัน
ทำให้การเปรียบเทียบราคา
เป็นไปภายใต้เงื่อนไขแบบเดียวกัน


Service Select Con

บริการต่อรองราคากับผู้รับเหมา
โดยลุงทอม ผู้มีประสบการณ์
ว่าจ้างผู้รับเหมามากว่า 200 หลัง
เพื่อให้คุณสบายใจว่า
ไม่มีผู้รับเหมาคนไหนโก่งราคา
ค่าก่อสร้างได้


Service Select Con

บริการ
จัดทำสัญญาและแบ่งงวดงาน

เราใช้ร่างสัญญาที่เราออกแบบเอง
ใช้ว่าจ้างผู้รับเหมามาแล้วนับร้อยๆหลัง
เป็นสัญญาที่ดีที่สุดสำหรับการว่าจ้างสร้างบ้าน
ในเวลานี้


Service Select Con

บริการรับเป็นคนกลาง
ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง

ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมา
จะช่วยให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
ทำงานร่วมกันได้ จนบ้านสร้างเสร็จ

* ถ้าต้องการประสิทธิภาพเต็มที่
   แนะนำให้ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมาเต็มรูปแบบ
  คลิกดู


 

 

29 User Online