เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

บริการ"ลดความเสี่ยง"ในงานก่อสร้าง
     สำหรับท่านที่ประสงค์จะ ว่าจ้างผู้รับเหมา "ด้วยตนเอง"

Service Select Con

บริการ รับเป็นคนกลาง* และ วางระบบการว่าจ้าง
เพื่อลดความได้เปรียบ-เสียเปรียบ ในการว่าจ้างสร้างบ้าน/อาคาร
ระหว่าง ลูกค้าสร้างบ้าน..กับ..ผู้รับเหมา

* ผู้ว่าจ้างเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับผู้รับเหมา โดยมีคนกลาง คือ "ซีเล็คคอน"
  ดูแลเรื่องความได้เปรียบ-เสียเปรียบ ระหว่างคู่สัญญา

บริการนี้เหมาะสำหรับ ท่านที่..
ประสงค์จะ..ว่าจ้างผู้รับเหมา.."ด้วยตนเอง"
และกลัวถูกทิ้งงาน

ความเสี่ยง..ฝั่งลูกค้าสร้างบ้าน/อาคาร !!

หากผู้รับเหมาทิ้งงาน เสียหายเยอะมาก

เสียเปรียบผู้รับเหมา

จ่ายเงินมากกว่าเนื้องานในช่วงแรกๆ
ไม่มีความชัดเจนว่า จะได้งานที่มีคุณภาพแค่ไหน
งานก่อสร้างล่าช้า
ความไม่รู้ของลูกค้าสร้างบ้าน

ความเสี่ยง..ฝั่งผู้รับเหมา !!

เก็บเงินลูกค้าไม่ได้

ลูกค้าจ่ายเงินช้า ดึงเงินค่างวด

รับงานในราคาที่ต่ำเกินไป เป็นสาเหตุหนึ่งของการทิ้งงาน

บางครั้งกับบางคน อาจต้องทำงานแถมให้ จึงจะเก็บเงินค่างวดได้

 

บริการ "วางระบบ" การว่าจ้างผู้รับเหมา
คือ การตอบโจทย์ ต่อไปนี้..

จะตกลงเรื่อง “ความชัดเจน” ในเนื้องานที่จะว่าจ้างกันอย่างไร ?
จะตกลงเรื่อง “ความชัดเจน” ในวัสดุก่อสร้าง อย่างไร ?

จะตกลงเรื่อง “มาตรฐานการทำงาน” กันอย่างไร ?
อะไรคือ เครื่องมือของผู้ว่าจ้าง ในการตรวจสอบคุณภาพงานและฝีมือช่าง ?
จะวางแนวทาง ให้ผู้รับเหมาเสนอราคาอย่างไร เพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบ ?

จะมีข้อตกลงในการชำระเงิน อย่างไร จึงจะไม่เสียเปรียบผู้รับเหมา ?
จะเขียนสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา อย่างไร ?

มีมาตรการในการป้องกัน งานก่อสร้างล้าช้าอย่างไร ?
อะไรคือ "กลไก" ป้องกันความเสียหาย หากโชคร้ายถูกผู้รับเหมาทิ้งงาน ?

 

บริการ "รับเป็นคนกลาง"

ทำหน้าที่ในการ "บาล๊านซ์" ความได้เปรียบ-เสียเปรียบ ระหว่างลูกค้าสร้างบ้าน กับผู้รับเหมา
บริการไกล่เกลี่ย "ข้อขัดแย้งระหว่างการก่อสร้าง"

บริการ "ชี้ขาด" ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่า งวดงานที่ผู้รับเหมาส่ง- จ่ายเงินได้หรือไม่ ?
อะไรคือ เครื่องมือของผู้ว่าจ้าง ในการตรวจสอบคุณภาพงานและฝีมือช่าง ?

ประโยขน์ที่ลูกค้าสร้างบ้าน/อาคาร ได้รับ..

ลดความเสียหายได้มาก หากผู้รับเหมาทั้งงาน
    (ถ้าเป็นบริการว่าจ้างผู้รับเหมาเต็มรูปแบบของซีเล็คคอน ลูกค้าสร้างบ้าน..
    แทบจะไม่เสียหายอะไรเลย หากถูกทิ้งงาน)

ข้อตกลงเรื่องเนื้องานชัดเจน

สัญญาสร้างบ้านไม่เสียเปรียบผู้รับเหมา
ไม่ต้องจ่ายเงินมากกว่าเนื้องานเป็นจำนวนมาก
มีคนกลางไกล่เกลี่ยในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง
มีระบบดูแลลูกค้าสร้างบ้าน ภายใต้การรับประกันผลงานของผุ้รับเหมา

ประโยชน์ที่ผู้รับเหมา จะได้รับ..

ไม่ถูกลูกค้าสร้าง "ดึงเงิน"ค่างวด

เก็บเงินค่างวดๆสุดท้ายได้อย่างแน่นอน

สัญญาสร้างบ้านไม่เสียเปรียบลูกค้าสร้างบ้าน

แบ่งงวดงานเพื่อให้ผู้รับเหมาหมุนเงินได้ ไม่ติดขัด

มีคนกลางไกล่เกลี่ยในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง

 

บริการนี้..จัดทำขึ้น..
เพื่อให้ลูกค้าสร้างบ้าน ที่ว่าจ้างผู้รับเหมาด้วยตนเอง
มีหลักประกันในการสร้างบ้านมากขึ้น

 

ในขณะที่ผู้รับเหมาก็ทำงานด้วยความสบายใจ
หมุนเงินได้ เก็บเงินค่างวดได้ทุกงวด หากทำงานถูกต้อง

 

ให้บริการโดย "ลุงทอม"
ผู้มีประสบการณ์ด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา "มากที่สุด" ในประเทศไทย
ผลงานด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้านบนที่ดินลูกค้า
เกือบ 200 หลัง

 

ติดต่อเรา คลิกที่นี่

 

 

ผลงานด้านการว่าจ้างผู้รับเหมาของเรา

 

 

28 User Online