เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

บริการ..
ว่าจ้างผู้รับเหมา แบบ Extra

Service Select Con

   คือ..
  บริการว่าจ้างผู้รับเหมา "เต็มรูปแบบ"
  ที่เพิ่ม...
  การรับประกันชดใช้ค่าเสียหาย
  กรณีผู้รับเหมาทิ้งงาน

   เพราะ..
  เรามีประสบการณ์..
  ด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา กว่า 15 ปี
  มีผลงานประมาณ 200 หลัง

  เราจึงกล้าให้บริการ
  "ชดใช้" ค่าเสียหายฯ กับผู้ใช้บริการ

   บริการเป็นแบบเดียวกับ
  บริการ..
  ว่าจ้างผู้รับเหมา "เต็มรูปแบบ" (คลิกดู)
  ที่เพิ่ม..
  การรับประกันชดใช้ค่าเสียหาย
  เข้าไปในบริการ

   1. รับประกันชดใช้ค่าเสียหาย
   หากผู้รับเหมาทิ้งงาน
   และเงินค่างวดฯที่เหลืออยู่
   ไม่พอจ้างผู้รับเหมารายใหม่
   มาทำงานต่อจนจบหลัง
  2. รับประกันชดใช้ค่าเสียหาย
   ในส่วนของงานก่อสร้างผิดพลาด
   และผู้รับเหมาทิ้งงาน
   โดยชดเชยเงินส่วนไม่พอจ้างผู้รับเหมารายใหม่
   และ งานก่อสร้างส่วนที่ผิดพลาด
  3. เงื่อนไขที่กล่าวมานี้
   เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


กลับไปหน้า
บริการว่าจ้างผู้รับเหมาแบบ Extra

 

98 User Online