เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ท่านได้อะไร ?
จาก..บริการว่าจ้างผู้รับเหมา
แบบ Extra

Service Select Con

 

 1. ซีเล็คคอน..
  รับประกัน "ชดใช้ค่าเสียหาย"
  หากผู้รับเหมา "ทิ้งงาน"


  • ผู้ใช้บริการแบบ Extra
   จะได้รับการ "ชดใช้" ค่าเสียหาย

   หากผู้รับเหมา "ทิ้งงาน"
   แล้วทำให้...
   เงินค่างวดที่เหลืออยู่
   ไม่เพียงพอ..
   ที่ "จะจ้าง" ผู้รับเหมา "รายใหม่"
   มา "ทำงานต่อ" จนจบหลัง

   เงินค่างวดที่เหลือ
   จะอ้างอิงจาก "ราคากลาง"
   ที่ผ่านขั้นตอน
   การ"พิสูจน์ทราบ"ความ "โปร่งใส"
   ของราคา..จากลูกค้าแล้ว 2. ท่านเห็น
  "คุณภาพ" บ้าน/อาคาร แทบทุกส่วน
  ก่อนเซ็นต์สัญญา....ว่าจ้างผู้รับเหมา


  • ไปดูผลงานก่อสร้างของผู้รับเหมา
   ประมาณ 1 ชั่วโมง
   แล้วท่านจะอนุมานว่า..
   สิ่งที่เห็น 1 ชั่วโมงนั้น
   คือ..
   คุณภาพงานทั้งหลัง
   ที่ท่านจะได้รับ "กระนั้นหรือ" !!!!!

   .....
   ถ้าท่าน "คิด" อย่างนั้น..
   ท่านไม่รู้สึก "เสียดาย" เงินของท่าน
   หรือครับ ?
   .....
   ที่ควรจะเป็นก็คือ..
   ก่อนที่ท่านจะ..
   เซ็นต์สัญญา
   ว่าจ้างผู้รับเหมา
   ท่านควรจะ
   ได้เห็นว่าบ้าน/อาคารของท่าน
   ว่าจะก่อสร้าง "ด้วยวิธีการ" แบบไหน ?
   เรื่อง "ฝีมือช่าง" เป็นอย่างไร ?  • ที่ซีเล็คคอน
   เรื่อง "คุณภาพงานและฝีมือช่าง"
   ท่านจะดูได้จาก...
   โปสเตอร์มาตรฐานฝีมือช่าง
   ของ "ซีเล็คคอน"


  • โปสเตอร์มาตรฐานฝีมือช่าง
   ของ "ซีเล็คคอน"
   คือชุดโปสเตอร์ขนาด A-3
   มีภาพถ่ายระบุว่า..
   ผู้รับเหมาต้องทำงาน
   "ด้วยวิธีการแบบไหน"
   เพื่อ "ให้ได้"
   ผลงาน "คุณภาพอย่างไร"

   (ดูคลิปประกอบ)


  • ภายใต้การว่าจ้างผู้รับเหมาของ "ซีเล็คคอน"
   หากผู้รับเหมา
   ทำงานไม่ได้คุณภาพตามโปสเตอร์ฯ
   ท่าน "ไม่ต้องจ่าย" เงินค่างวดงาน
   ให้กับผู้รับเหมา
   (เราเคลียร์เรื่องนี้ให้)

 3. ราคาค่าก่อสร้าง "โปร่งใส"
  ได้โครงการ "รวมพลังซื้อวัสดุก่อสร้าง"
  ช่วยให้ท่านซื้อวัสดุหลายรายการ
  "ถูกกว่า" ท้องตลาด

  • เราจัดทำ บีโอคิวราคากลาง
   เพื่อให้ท่านทราบว่า..
   "ต้นทุน" ค่าก่อสร้างของผู้รับเหมา
   คือเท่าใร ?
   "ค่าดำเนินการ"
   และ "กำไร" ของผู้รับเหมา

   คือ เท่าไร ?

  • เรามีขั้นตอน..
   การพิสูจน์ทราบความโปร่งใส..
   ของราคากลาง

   เรากล้า "ท้าทาย"
   ให้ท่านนำผู้รู้มาตรวจสอบ
   ราคากลาง กับเราที่สำนักงาน
   ต่อหน้าท่าน

   มีเพียง "ซีเล็คคอน" เท่านั้น
   ที่มี "ข้อเสนอ" แบบนี้
   เรากล้าให้ลูกค้า..
   มาทำการ "ตรวจสอบความโปร่งใส"
   ของ..บีโอคิวราคากลาง


  • ราคาค่าก่อสร้าง..
   ที่เรา "ว่าจ้างผู้รับเหมา
   "
   "ต่ำกว่า"
   ราคาของ "บริษัทรับสร้างบ้าน"
   มากกว่า 20 %
   เมื่อเปรียบเทียบ
   ในแง่...
   วิธีการก่อสร้าง คุณภาพงาน
   ฝีมือช่าง คุณภาพวัสดุ
   ที่เป็น "แบบเดียวกัน"


  • โครงการ "รวมพลังซื้อวัสดุก่อสร้าง"
   ช่วยให้ลูกค้าของเราใช้วัสดุก่อสร้าง
   ใน "ราคาที่ถูกกว่า" ท้องตลาด
   หลายรายการ
   ทำให้ราคาค่าก่อสร้าง "ถูกลง"
 4. การป้องกัน "ความเสียหาย"
  กรณีถูกทิ้งงาน

  • มาตรการป้องกันความเสียหาย
   ของซีเล็คคอน
   "ช่วยท่านได้"
   หากโชคร้าย.. "ผู้รับเหมาทิ้งงาน"

   "มาตรการ" ป้องกันความเสียหายนี้
   ได้ถูกพิสูจน์มาแล้วกว่า 10 ปี
   กับผลงานด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
   ประมาณ 200 หลัง
   ว่า.."ป้องกันได้" อย่าง "แน่นอน"

   และเมื่อซีเล็คคอนให้บริการ
   ว่าจ้างผู้รับเหมาให้กับท่าน
   โอกาสที่จะถูกทิ้งงานมีน้อยมาก
   ใน 200 หลังดังกล่าว
   มีปัญหาทิ้งงาน 6 หลัง
   โดยที่ลูกค้าของเรา
   ไม่มีใครเสียหายเป็นตัวเงิน

  • ผู้รับเหมา..
   ได้เงิน "ต่ำกว่า" เนื้องานในช่วงแรก

   จะได้เงินทั้งหมดก็ต่อเมื่อ..
   สร้างบ้านแล้วเสร็จเท่านั้น


 5. ได้ทีมงาน "มืออาชีพ"
  ดูแลจนบ้าน/อาคาร สร้างเสร็จ


  • เรามีทีมบริหารสัญญาก่อสร้าง
   ดูแลงานก่อสร้าง "แทนท่าน"
   จนแล้วเสร็จ

   ทีมบริหารสัญญา
   เรามีวิศวกรและเทคนิคเชียล
   หลายท่านเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
   และมอร์นิเตอร์งานก่อสร้าง
   ผ่านไลน์กลุ่ม
   เพื่อติดตามความคืบหน้า
   รับทราบและแก้ไขปัญหางานก่อสร้าง


  • มีการตรวจสอบ "องค์อาคาร"
   เพื่อป้องกันปัญหาความผิดพลาด
   ของโครงสร้าง
   ในเรื่อง ดิ่ง ฉาก ระดับ
   (ดูคลิปแล้วจะเข้าใจ)


 6. บริการของเรา..ช่วยให้ท่าน
  ได้..บ้าน/อาคาร "คุณภาพ"
  ในราคาที่ "เหมาะสม"

Back ไปหน้าหลัก
บริการว่าจ้างผู้รับเหมา แบบ Extra


99 User Online