เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

กติกา..ในการใช้บริการ "ซีเล็คคอน"
สำหรับท่านที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมา "เต็มรูปแบบ"

Service Select Con

1.
แนะนำให้ท่านอ่านและ "ทำความเข้าใจ" กับ "บริการของเรา" ครับ
เพื่อให้ท่านมั่นใจว่า..ท่าน "ได้ประโยชน์" จากการใช้บริการกับเรา จริงๆ

2.
การใช้บริการ จะต้องมีการทำ "บันทึกข้อตกลง"
ในการใช้บริการกับ บริษัท ซีเล็คคอน จำกัด ซึ่งในบันทึกข้อตกลงจะแจ้งว่า..
ท่านจะ "ได้รับบริการ" อะไรบ้าง ?
รวมถึง "กติกา" ที่ท่านต้องรับทราบก่อนการใช้บริการ !!

3.
บริการนี้..
ไม่เหมาะสำหรับท่านที่ "ไม่มีเหตุผล" เอาแต่ใจตนเอง  ไม่ฟังใคร
ชอบเอาเปรียบคนอื่น !!!

4.
จุดยืนในการให้บริการ..
"เน้นความโปร่งใส" "ตรวจสอบ" ได้ทุกจุด !!
รักษาผลประโยชน์ของ "ทั้งสองฝ่าย" !!
ยึดถือความถูกต้อง !!
ไม่ยอมเป็น "เครื่องมือ" ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไป "เอาเปรียบ" อีกฝ่ายหนึ่ง !!


Back ไปหน้า
ใช้บริการบริการ ซีเล็คคอน ถูกบวกราคาเพื่มหรือไม่ ?

Next ไปหน้า
Conflict of Interest ?

54 User Online