เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

Conflict of Interest

ซีเล็คคอน
มีรายได้เป็นค่าธรรมเนียมการตลาด
เรียกเก็บจากผู้รับเหมา

"อย่างนี้เวลาว่าจ้างสร้างบ้าน
ซีเล็คคอนก็จะเข้าข้างผู้รับเหมาหล่ะซิ
"

คำตอบ คือ..
สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาของเรา
เป็นสัญญาที่ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
เป็นสัญญาที่ให้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (win win)
เป็นสัญญาที่ลงโทษผู้ผิดสัญญา ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นผู้รับเหมา หรือ ผู้ว่าจ้าง
กระบวนการว่าจ้าง มีความ "โปร่งใส" เต็มที่

มีคำอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ครับ

ที่มาของผู้รับเหมา
ถึงแม้ว่า..ซีเล็คคอนจะมีผู้รับเหมา
ที่พร้อมที่เข้าร่วมประมูลงานกับลูกค้าก็ตาม

แต่..ซีเล็คคอน มักจะแนะนำลูกค้าว่า..
ลูกค้าควรที่จะหา "ผู้รับเหมา จากข้างนอก"
มาเข้าร่วมประมลูงานด้วย
เพื่อป้องกัน "การฮั้วงาน"
และได้เห็นราคาค่าก่อสร้างจากผู้รับเหมา
ที่ลูกค้าหามา

การ "พิสูจน์ทราบ" ความโปร่งใสของราคา
ซีเล็คคอน เป็นรายเดียว ในวงการรับสร้างบ้าน
ที่มีขั้นตอนให้ลูกค้า พิสูจน์ทราบ..
ความโปร่งใสของราคากลางใน "บีโอคิว"
ได้ทุกจุด

การจัดทำ "บีโอคิว" ราคากลางของเรา
ไม่ "ซ่อนกำไร" ในเนื้อบีโอคิว
แสดงค่าดำเนินการและกำไรเอาไว้ชัดเจน

ลูกค้าสามารถ "ตรวจสอบ" บีโอคิวด้วยตนเอง
หรือ จะให้ใครก็ได้ที่มีความรู้ในการคิด บีโอคิว
มาตรวจสอบ บีโอคิวราคากลาง ของซีเล็คคอน
ได้ทั้งนั้น

การตัดสินปัญหา หากเกิด "ข้อขัดแย้ง"
หากเกิดปัญหา "ข้อขัดแย้ง"
ระหว่างลูกค้าและผู้รับเหมา
ในสัญญาสร้างบ้าน ระบุว่า...
ให้ซีเล็คคอน "ตัดสิน" ปัญหานั้นก่อน
เมื่อตัดสินแล้ว หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ไม่ยอมรับคำตัดสิน

ในสัญญาสร้างบ้าน ระบุว่า..
ให้มีการแต่งตั้งกรรมการคนกลาง
ซึ่งประกอบไปด้วย..
ลูกค้าสร้างบ้าน..ที่เคยใช้บริการซีเล็คคอนแล้ว
ผู้รับเหมา..ที่ไม่ใช่คู่กรณี
และ..เชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ที่สอนวิชาเกี่ยวกับ "วิศวกรรมโยธา"
มาเป็นกรรมการตัดสิน
คำตัดสินของกรรมการ "ถือเป็นเด็ดขาด"
สามารถ "ลบล้าง"
คำตัดสินเดิมของซีเล็คคอนได้

โปสเตอร์ "มาตรฐานฝีมือช่าง ของซีเล็คคอน"
ติดหน้างานเพื่อให้คนงานดู
และผู้ว่าจ้างใช้ตรวจสอบก่อนรับมอบงวดงาน

 

Back ไปหน้า
กติกาในให้บริการ..ของ ซีเล็คคอน

Next ไปหน้า
ผลงานด้านการว่าจ้างผุ้รับเหมา..ของซีเล็คคอน

38 User Online