เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

การเข้าร่วมประมูลงาน
สร้างบ้าน/ตกแต่งภายใน


 1. วิธีการลงทะเบียน  เพื่อให้ลูกค้า "ทราบ"..
  ว่าท่านเป็นผู้รับเหมา "ที่น่าเชื่อถือ"


  เมื่อลงทะเบียน "แล้วเสร็จ"
  แนะนำให้ท่าน..
  ลงรูป "ผลงาน" ก่อสร้างของท่าน
  ก่อน "เสนอตัว" เข้าร่วมประมูลงาน

  เบื้องต้นลูกค้า
  จะ "ดูผลงาน" ของท่าน ที่นำเสนอไว้
  หากลูกค้า "ชอบใจ"
  ซีเล็คคอนจึง
  จะ "พาลูกค้า"ไปดู "งานของท่าน"

  ต้องลงรูป "แสดงผลงาน" ของท่าน
  ก่อนนะครับ
  ท่านจึงจะ "มีโอกาส" ที่จะได้งาน

 2. การลงรูปนำเสนอผลงาน
  กรณี "ไม่เคยมี" ผลงานที่ "ซีเล็คคอน"

  วิธีการเพิ่มผลงานก่อสร้าง
  วิธีการเพิ่มผลงานก่อสร้าง
  วิธีการเพิ่มผลงานก่อสร้าง
  วิธีการเพิ่มผลงานก่อสร้าง
  วิธีการเพิ่มผลงานก่อสร้าง
  วิธีการเพิ่มผลงานก่อสร้าง

 3. การลงรูปนำเสนอผลงาน
  กรณี "มี" ผลงานที่ "ซีเล็คคอน"แล้ว

 4. การเข้าร่วมประมูลงาน

 

 

 

16 User Online