ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

สิทธิประโยชน์
ของสมาชิก ประเภท"ลูกค้าสร้างบ้าน"

ผู้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้
มีไอคอนสำหรับคลิกไปหน้าลงทะเบียน อยู่ด้านล่างของหน้า

   ได้รับสิทธิ์..
     เข้าร่วม "สัมมนา ฟรี !!"
ให้ความรู้เพื่อการสร้างบ้าน ฟรี !

   ได้รับสิทธิ์..ในการ "ขอรับคำปรึกษา ฟรี !!" จากผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้าง ฟรี !

   ได้รับสิทธิ์..
     "ใช้บริการ..วิเคราะห์" ราคาค่าก่อสร้างให้กับท่าน ฟรี !!
     (ยกเว้นค่าบริการจำนวน 20,000 บาท สำหรับบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 300 ตร.ม.
     (จำกัดเดือนละ 2 ราย) กรณีที่ท่าน..ว่าจ้างผู้รับเหมา "ด้วยตนเอง"

   ได้รับสิทธิ์ใช้บริการ..
      "ตรวจสอบสัญญา" ก่อสร้างให้กับท่าน ฟรี !! (จำกัดเดือนละ 2 ราย)
      กรณีที่ท่าน..ว่าจ้างผู้รับเหมา "ด้วยตนเอง"

   ใช้ฟังก์ชั่น ให้ผู้รับเหมาลงรายงานการก่อสร้างบ้านให้กับท่่าน ฟรี !!

หมายเหตุ
ทางเว็บไซท์ขอสงวนสิทธิในการ " ไม่ให้บริการ" และไม่ให้สิทธิประโยชน์ใดๆ
ที่เว็บไซท์จัดทำขึ้นรวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่จะให้กับสมาชิกในอนาคต หรือลบ Account นั้นๆ ออก หากพบว่า การกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนของท่านไม่ครบถ้วน และเป็นเท็จ

 

 

ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com