เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

     
]ลูกค้าสร้างบ้านลงทะเบียน  
     
ชื่อ นามสกุล  
  UserName  
  รหัสผ่าน  
  ที่อยู่ / บ้านเลขที่  
  ถนน  
แขวง / ตำบล  
เขต / อำเภอ  
จังหวัด  
รหัสไปรณีย์  
  อีเมล์แอดเดรส  
  อาชีพ  
  เบอร์โทรมือถือ 08XXXXXXXX  
  เบอร์โทรศัพท์บ้าน  
เบอร์โทรที่ทำงาน  
ผู้มีอำนาจตัดสินใจ  
สถานที่ก่อสร้าง  
ที่ดิน (ตารางวา)  
ที่ดิน (กว้าง X ยาว)  
  สิ่งปลูกสร้าง  
พื้นที่ใช้สอยที่ต้องการ  
จำนวนชั้น จำนวนห้อง  
งบประมาณที่จะใช้  
กู้ธนาคารหรือไม่  
  เดือนที่จะสร้าง  
  ปีที่จะสร้าง  
  ขณะนี้กำลัง