บริการว่าจ้างผู้รับเหมา..เพื่อการสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

ความโปร่งใส..

Service Select Con

5 วิธีการ บ่งบอก "ความโปร่งใส" ในการให้บริการ

1.
เราให้..ลูกค้าฯ เป็นผู้เลือกผู้รับเหมารอบแรก "ด้วยตนเอง"
เมื่อผู้รับเหมาที่เคยทำงานร่วมกับซีเล็คคอนมาก่อน สนใจร่วมประมูลงาน
และได้ผู้รับเหมาที่ลูกค้าฯ ชักชวนเข้ามาเอง ได้จำนวนหนึ่งแล้ว

ทีมงานซีเล็คคอน
จะพาลูกค้าฯไปดูผลงานก่อสร้างของผู้รับเหมาทุกราย
ที่รับเงื่อนไขการว่าจ้างได้

และให้ลูกค้าเป็นผู้เลือกผู้รับเหมารอบแรกไม่เกิน 4 ราย จากทั้งหมด
ผู้รับเหมาที่ลูกค้าคัดเลือกไว้ดังกล่าว จะได้รับแบบก่อสร้างไปตีราคา

2.
มีระบบป้องกันการฮั้วงาน
เราแนะนำให้ลูกค้าฯ
ในขั้นตอนเลือกผู้รับเหมา "รอบแรก" ว่า..
อย่าเลือก"ผู้รับเหมา" ที่ซีเล็คคอน จัดหามาให้ทั้งหมด

เรามีบริการ "จัดหา" ผู้รับเหมาให้กับลูกค้าฯอยู่แล้ว
แต่เราก็..แนะนำลูกค้าฯว่า
ในขั้นตอนของการคัดเลือกผู้รับเหมารอบแรก(เพื่อให้รับแบบไปตีราคา)
อย่าเลือก"ผู้รับเหมา" ที่ซีเล็คคอน จัดหามาให้ทั้งหมด
ควรเลือกผู้รับเหมาจากภายนอก (ที่ลูกค้าฯชวนมาประมูลงาน)
ให้รับแบบไปตีราคาด้วย
เพื่อป้องกัน "การฮั้วงาน"

ที่เราแนะนำลูกค้าฯแบบนี้..
เพราะ เราอยากให้ลูกค้าของเราสบายใจในการใช้บริการ

3.
เรามีขั้นตอน
ให้ลูกค้าฯ พิสูจน์ทราบ "ความโปร่งใส"ของราคาค่าก่อสร้าง
การพิสูจน์ทราบ "ความโปร่งใส" ของราคากลาง
คือการตรวจสอบว่า "บีโอคิว" มีซุกซ่อนตัวเลขไว้ตรงไหนบ้าง
ซึ่งจะทำให้ราคาค่าก่อสร้าง "สูงขึ้น"

ซึ่ง ในบีโอคิวประกอบด้วย
ปริมาณวัสดุ ราคาค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าดำเนินการและกำไร

ในการว่าจ้างผู้รับเหมา
เรามีขั้นตอน พิสูจน์ทราบ "ความโปร่งใส" ของราคากลาง
ให้ผู้ใช้บริการ "ตรวจสอบ" ที่มาที่ไปของราคาค่าก่อสร้างได้ทุกจุด

หากตรวจสอบไม่เป็น เราจะเทรนให้ ..ไม่ยาก..
ขอเพียงแค่ แค่ท่านบวก ลบ คูณ หาร เป็นก็ใช้ได้แล้ว !!

วิธีการให้ผู้ใช้บริการ..
"ตรวจสอบความโปร่งใส" ของราคาค่าก่อสร้างนี้
หากไม่โปร่งใสจริง ทำไม่ได้แน่ๆ !!

ทั้งวงการรับสร้างบ้าน.. ไม่มีใคร "กล้า"
ที่จะให้ลูกค้าสร้างบ้าน พิสูจน์ทราบ "ความโปร่งใส"
ของราคาค่าก่อสร้างหรอกครับ

นอกจากเรา "ซีเล็คคอน" !!

4.
เราให้ลูกค้าของเรา..ร่วมต่อรองราคากับผู้รับเหมา
ในวันที่ทำการต่อรองราคากับผู้รับเหมา
ซีเล็คคอน จะเป็นผู้ดำเนินการต่อรองราคากับผู้รับเหมาทีละราย
โดยมีลูกค้าฯร่วมรับฟังการต่อรอง
หากลูกค้าฯจะร่วมต่อรองราคาด้วยเราก็ยินดี

5.
ลูกค้าของเรา..เป็นผู้เลือกผู้รับเหมารอบสุดท้าย "ด้วยตนเอง"
หลังการต่อรองราคา
ลูกค้าฯเป็นผู้เลือกผู้รับเหมา "ด้วยตนเอง" ว่าจะให้ผู้รับเหมารายใดเป็นคู่สัญญา
ทำการก่อสร้างบ้านให้


74 User Online