เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ความคิดที่..ทำร้ายท่าน
ตอนสร้างบ้าน

ให้ความรู้ สร้างบ้าน

ความคิดที่อาจจะ..
ทำร้ายท่าน ตอนสร้างบ้าน

 1. คนที่..
  มองโลกในแง่ดีเกินไป

  มักจะ
  มองแต่ "ด้านบวก" ของสถานการณ์
  มองข้าม..
  ความเสี่ยงหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
  ทำให้..
  ตัดสินใจโดยขาดการไตร่ตรอง
  อย่างรอบคอบ


 2. คนที่..
  เชื่อคนง่าย.!!

 3. ตัดสินใจโดยใช้อารมณ์
  มองข้ามปัญหาความเสี่ยง
  หวังว่าจะได้..
  แบบไม่มีเหตุและผลรองรับ
  บริษัทรับเหมา "มีชื่อเสียง"..
  คง "ไม่มี" ปัญหา !!


  • เงินในกระเป๋า เขามีเท่าไร ?
  • สภาวะบริษัทฯ เป็นอย่างไร?
  • ความโปร่งใส..เป็นอย่างไร?
  • เสียเปรียบ..เรื่องราคา ?
  • เสียเปรียบ เรื่องสัญญา?  วางใจได้..เพราะบริษัทฯ
  มีโฟร์แมน สถาปนิก วิศวกร คุมงาน

  • หากผลงานก่อสร้าง..ไม่ดี
   โฟร์แมน , วิศวกร
   จะบอกความจริงกับท่านหรือไม่?
  • เวลาที่มีปัญหากับบริษัทฯ
   โฟร์แมน , วิศวกร จะเข้าข้างใคร?
  • โฟร์แมน , วิศวกรเข้าหน่วยงาน
   เดือนละกี่ครั้ง
   รายงานท่านอย่างไร?


  บีโอคิวราคากลางที่ผู้ออกแบบ
  จัดทำให้..
  ใช้ประกอบการตัดสินใจ
  เรื่องราคาว่าจ้างผู้รับเหมาได้ แน่ๆ

  • หากตรวจสอบ..
   บีโอคิวผู้ออกแบบจัดทำให้
   จะพบว่าราคาวัสดุ "สูงกว่า" ท้องตลาด
  • ราคางานบางรายการ "กำกวม"
  • ปริมาณวัสดุมีส่วนที่ "ไม่ถูกต้อง"
  • บีโอคิว "ไม่สะท้อนวิธีการ" ก่อสร้าง
   ไม่บ่งบอกอย่างเป็นรูปธรรมว่า..
   ได้ฝีมือช่าง.."ระดับไหน"
   มีการตีราคา "แบบเหมาๆ" เพราะ..
   แบบก่อสร้างให้รายละเอียด "ไม่ครบ"
  • เมื่อบีโอคิว
   ให้ข้อมูลมีจุดผิดพลาด กำกวม
   หากใช้
   ประกอบการ "ตัดสินใจ" เรื่องราคา
   ก็ได้แค่ "ระดับหนึ่ง" จึงไม่แปลกใจเลยว่า
   ทำไม Owner บางรายจ้างผู้เรับเหมา
   ในราคาที่แพงลิบลิ่ว


  เพื่อนสร้างบ้านเสร็จแล้ว
  เพื่อนคงพอใจ..
  จึงแนะนำผู้รับเหมามาให้
  น่าจะไว้ใจได้ คงไม่มีปัญหาอะไร


  • ผู้รับเหมา
   อาจโก่งราคาค่าก่อสร้าง
   เพราะ..
   Owner ไม่มีข้อมูลเรื่องราคาที่ถูกต้อง
   ใช้ประกอบการตัดสินใจ
  • ใช้ช่างชุดเดิม
   ใช้โฟร์แมนคนเดิมหรือไม่ ?
   หากใช้ช่างและโฟร์แมน "ชุดอื่น"
   งานที่ได้..
   ก็อาจ "ไม่เท่า" กับที่ "เพื่อนเคยได้"
  • ฐานะทางการเงิน
   ของผู้รับเหมาเป็นอย่างไร ?
   อาจจะมั่นคงก็ได้
   แต่หากกำลัง "บักโกรก" คงมีปัญหาตามมา
  • อย่าลืมว่า..
   การจ้างผู้รับเหมาหรือ บริษัทฯ
   ท่านต้องจ่ายเงินมัดจำ 10-15%
   และจ่าย "เงินเกิน" กว่าเนื้องาน

   ช่วงทำโครงสร้าง.. อาจไม่มีปัญหาอะไร
   เพราะผู้รับเหมาได้เงินเกินกว่าเนื้องาน

   พอถึงช่วงงานก่อ-ฉาบ
   ผู้รับเหมา/บริษัทฯ ต้องเอา..
   เงินที่เก็บเกินไปในช่วงทำโครงสร้าง
   มาใช้ทำงาน..
   ตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหา.!!
14 User Online