เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 24บริการ...
Comment คุณภาพงาน/ฝีมือช่าง
จากภาพถ่ายใน Line กลุ่ม

ซีเล็คคอน..
เตรียม "ทีมวิศวกร" และ "นายช่าง"
คอย "ติดตาม" ความคืบหน้า
ในการก่อสร้าง
และ "คอมเมนท์"คุณภาพงานก่อสร้าง..
จากไลน์กลุ่ม

ระหว่างการก่อสร้าง..
ซีเล็คคอน กำหนดให้
ผู้รับเหมาต้องจัดส่ง "ภาพถ่าย"
งานก่อสร้างขึ้นไลน์กลุ่ม
เพื่อให้ทีมงานของซีเล็คคอน "ตรวจสอบ"

ในส่วนของ "ลูกค้าสร้างบ้าน"
ก็จะต้องจัดส่ง "ภาพถ่าย"
ผลงานก่อสร้าง
"ขึ้นไลน์กลุ่ม" ด้วยเช่นกัน
เพื่อให้ทีมซีเล็คคอน
ได้คอมเมนท์

ในกรณีที่ทางเรา "พบว่า"
หน่วยงานของลูกค้า "มีปัญหา"
เราจะส่ง "ทีมงาน" เข้าไปที่หน้างาน
เพื่อ "แก้ไข" ปัญหาให้กับลูกค้าไปหน้า
บริการติดตามผู้รับเหมา ซ่อมแซมบ้าน
ตามเงื่อนไขการรับปผระกัน


กลับไปหน้า
บริการคิดราคางานเพิ่ม-ลด


ไปหน้ารวม..ขั้นตอนการใช้บริการ


70 User Online