เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 26บริการ...
Comment คุณภาพงาน/ฝีมือช่าง
จากภาพถ่ายใน Line กลุ่ม

ซีเล็คคอน..
ได้จัดเตรียม "ทีมวิศวกร"
ไว้คอย "ติดตาม" ความคืบหน้าในการก่อสร้าง
และ "คอมเมนท์"คุณภาพงานก่อสร้าง..
จากไลน์กลุ่ม

ระหว่างการก่อสร้าง..
ซีเล็คคอน กำหนดให้
ผู้รับเหมาต้องจัดส่ง "ภาพถ่าย" งานก่อสร้าง
ขึ้นไลน์กลุ่ม
เพื่อให้ทีมวิศวกรของซีเล็คคอน "ตรวจสอบ"
คุณภาพงานและฝีมือช่างดังกล่าว

ในส่วนของ "ลูกค้าสร้างบ้าน"
ก็จะต้องจัดส่ง "ภาพถ่าย" ผลงานก่อสร้าง
"ขึ้นไลน์กลุ่ม" ด้วยเช่นกัน
เพื่อให้ทีมวิศวกรของซีเล็คคอน
ได้คอมเมนท์

ในกรณีที่ทางเรา "พบว่า".
.หน่วยงานของลูกค้า "มีปัญหา"
เราจะ "ส่ง"ทีมงานเข้าไปที่หน้างาน
เพื่อทำการ "แก้ไข" ปัญหาให้กับลูกค้า

Back ไปหน้า
ขั้นตอนในการใช้บริการ

Next ไปหน้า
ท่านได้อะไร จากบริการของเรา

44 User Online