ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

ขั้นตอนการให้บริการ
เตรียมความพร้อม ก่อนสร้างบ้าน
และการว่าจ้างผู้รับเหมา

 


บริการ..ระหว่างการก่อสร้างบ้าน

 

เพื่ออำนวยความสะดวก..
ให้กับท่านที่ใช้บริการกับเรา !
ซีเล็คคอน..
จึงให้บริการ Comment คุณภาพงาน/ฝีมือช่าง
จากภาพถ่ายที่ผู้ว่าจ้างส่งมาให้ตรวจสอบ !

เป็นการช่วยเหลือผู้ว่าจ้างอีกแรงหนึ่ง !

การส่งรูปถ่ายผลงานก่อสร้างบ้าน/อาคารของท่าน มาให้ทีมงานของเราตรวจสอบ..
จะช่วยให้ท่านทราบ..อีกหนึ่งความคิดเห็นจากทางเราว่า..
ก. ผลงานสร้างบ้าน/อาคารของท่าน ออกมาดีหรือไม่
ข. "ที่ปรึกษาควบคุมงาน" ของท่าน รายงานผลการตรวจงาน..
.....อย่างตรงไปตรงมาหรือไม่..?

ควรทราบว่า..
การคอมเมนท์คุณภาพงานจากภาพถ่าย
ให้ผลได้ระดับหนึ่งเท่านั้น
เนื่องจากไม่ได้ลงหน้างานจริง..

หลังจากดูภาพถ่าย..หากมีข้อสงสัย..
ซีเล็คคอน อาจส่งทีมงานเข้าไปดูงานที่หน้างาน..
เพื่อพิสูจน์ทราบความชัดเจนต่อไป


ซีเล็คคอน จัดทำโปสเตอร์ มาตรฐานฝีมือช่าง เพื่อให้ช่างดูที่หน้างานว่า..
งานที่ต้องการ เป็นอย่างไร

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 18 ก.ค. 2560

ข้อมูล..เกี่ยวกับการให้บริการ

ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com