เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

Service Select Con

ผมทำบทความนี้..
เพราะ "มีเรื่องแบบนี้" เกิดขึ้น

มีลูกค้าท่านหนึ่ง..
ใช้บริการ..ว่าจ้างผู้รับเหมา
กับซีเล็คคอน

ลูกค้ารายนี้
จ้างสถาปนิกชั้นนำของประเทศ
ออกแบบบ้านให้

สถาปนิกหา..
ผู้รับเหมาเสนอราคา 3 ราย
ราคาที่เสนอเป็นแบบนี้ครับ

Service Select Con

 

บีโอคิว
ราคากลาง..ของซีเล็คคอน
ที่ทำในแบบ
วิเคราะห์ต้นทุน..ผู้รับเหมา
ในบ้านหลังเดียวกันนี้
ได้ราคานี้ครับ

Service Select Con
Service Select Con

ผู้ว่าจ้าง..
ที่จ้างผู้รับเหมาแล้ว
ความ "เข้าใจผิด"
ในเรื่อง "ราคา"
ก็..ว่ากันไป..!!

ส่วนท่าน.. ขณะนี้..
ยังไม่ได้เซ็นต์สัญญาว่าจ้าง..

Service Select Con

  Service Select Con

  บางท่าน..
  ได้รับ "แบบก่อสร้าง"
  และ "บีโอคิว" ราคากลาง
  จากผู้ออกแบบ

  แต่บางท่าน..
  ได้แค่..แบบก่อสร้าง
  ไม่ได้ "บีโอคิว" ราคากลาง
  ได้แต่ "แบบฟอร์ม" บีโอคิว


  Service Select Con

  ในขั้นตอนสรรหา..ผู้รับเหมา
  ท่านได้ไปดู..
  ผลงานก่อสร้างของผู้รับเหมา
  ดูว่างานของ..
  ผู้รับเหมารายไหน "เข้าตา"

  เรื่องการ..
  ดูงานก่อสร้างของผู้รับเหมา
  มีคน "เคยบอก" กับเราว่า..
  ดูแล้ว แต่.."ไม่ค่อยเข้าใจ"

  หลังจากดูงาน..
  ท่านเลือกผู้รับเหมา 3-4 ราย
  ให้มาเสนอราคา

  ระหว่างนั้น..
  ผู้รับเหมาแทบทุกคน
  ได้บอกกับท่านว่า
  จะสร้างบ้านของท่าน "ให้ดีที่สุด"
  เหมือน "บ้านของตัวเอง"
  และยังย้ำอีกว่า
  พวกเขา "ไม่เคย" ทิ้งงานกลางคัน


  Service Select Con

  ท่านให้แบบก่อสร้าง
  และแบบฟอร์มบีโอคิว
  กับผู้รับเหมา ไปทำราคามาเสนอ


  Service Select Con

  เมื่อได้ราคาจากผู้รับเหมาแล้ว..
  ท่านนัดหมายผู้รับเหมา..
  มาต่อรองราคา

  ระหว่าง..การต่อรองราคา
  ท่านดู..
  บีโอคิวราคากลาง
  ที่ได้มาจาก "ผู้ออกแบบ"
  ประกอบการต่อรองราคา

  ปรากฎว่า..ราคาที่
  ผู้รับเหมาเสนอแต่ละรายนั้น
  มีความ "แตกต่าง" จากราคากลาง
  อย่างมีนัยยะ "สำคัญ".!!

  Service Select Con
  เมื่อต่อรองราคา กับ..
  ผู้รับเหมารายที่ 1
  ผู้รับเหมารายนี้.."ฝีมือดี" มาก
  แม้เขาลดราคา "ให้บ้าง"
  ราคาก็ยัง "สูงกว่า" ราคากลาง
  มากอยู่ดี

  ต่อรองราคา กับ..
  ผู้รับเหมารายที่ 2
  ท่านอาจได้ราคาที่ใกล้เคียงกับ
  ราคากลาง
  ท่านคงคิดว่า..รายนี้น่าสนใจ

  ต่อรองราคา กับ..
  ผู้รับเหมา..รายที่ 3
  รายนี้เสนอ "ราคาต่ำมาก"
  ทำให้ท่าน "กังวลใจ" ว่า..
  จะสร้างบ้านเสร็จ หรือไม่ ?


  Service Select Con

  ตามรูปการณ์แล้ว..
  บางท่านคง "เลือก" ผู้รับเหมา
  ที่ให้ราคาใกล้เคียง กับ บีโอคิว
  ราคากลาง
  (ซึ่งก็คือ ผู้รับเหมารายที่ 2)

  แต่ก็มีแบบนี้..นะครับ
  บางท่านที่ต้องการ..
  ผู้รับเหมา "ฝีมือดี "
  ยอมจ้างผู้รับเหมา (รายที่ 1)
  ที่เสนอราคา "สูงกว่า" ราคากลาง


  Service Select Con


   Service Select Con
   บีโอคิว..
   ไม่บอก "ความจริง" กับท่าน ..!!

   บีโอคิวราคากลาง
   และ บีโอคิวของผู้รับเหมา
   ไม่ได้บอกท่านว่า..
   ต้นทุนค่าก่อสร้างที่ "แท้จริง”
   คือเท่าไร ?

   ทำไม..
   บีโอคิว ไม่บอกความจริง.!!

   การจัดทำบีโอคิว
   ของทั้งผู้ออกแบบและผู้รับเหมา
   ทำด้วยความเคยชิน..
   และทำตามอย่างผู้รับเหมา “รุ่นก่อน”

   ผู้รับเหมารุ่นก่อน คิดกันว่า..
   หากทำบีโอคิว..
   เสนอราคาอย่าง "ตรงไปตรงมา"

   ค่าดำเนินการและกำไร
   จะเป็น "เป้า" ที่ลูกค้าต่อรอง..!!

   อย่างนั้น ก็..
   ซ่อนกำไรไว้ในเนื้อบีโอคิว
   ดีกว่า
   ตรวจสอบ.."ได้ยาก"


   Service Select Con

   บีโอคิว.. ไม่ได้คิดราคา
   โดยอิงกับ “วิธีการก่อสร้าง”

   บีโอคิวราคากลาง
   และ บีโอคิวของผู้รับเหมา
   แสดงแค่ ปริมาณวัสดุ
   ราคาวัสดุ ค่าแรง
   ค่าดำเนินการและกำไร
   ไม่ได้ระบุในบีโอคิว ว่า..
   วิธีการที่ใช้..
   ในงานก่อสร้าง ทำอย่างไร?


   Service Select Con
   แบบก่อสร้าง
   ไม่ได้บอกวิธีการก่อสร้างไว้ทั้งหมด
   บอกแค่เพียงว่า เมื่อ สร้างบ้านเสร็จ
   จะได้ "หน้าตาบ้าน" อย่างไร
   บอก
   ขนาดเสา-คาน-เหล็กเสริมคอนกรีต
   ว่าจะใช้ขนาดไหน ใช้แบบไหน
   วิศวกรได้ระบุวิธีการก่อสร้าง
   ตรงจุดสำคัญๆไว้

   Service Select Con
   ท่านคงไม่ทราบว่า..
   ในแบบก่อสร้าง..
   ไม่ได้ระบุวิธีการก่อสร้าง..
   เอาไว้ทั้งหมด
   และ "เปิดโอกาส" ให้ผู้รับเหมา
   "เลือกวิธี" การก่อสร้าง "เอง"

   งานก่อสร้าง..
   ใน ส่วนที่เปิดโอกาสให้ผู้รับเหมา
   เลือกวิธีการก่อสร้างเอง
   สามารถก่อสร้างได้ "หลายวิธีการ"
   หลายต้นทุน
   และ
   หลายคุณภาพงาน..ที่ได้รับ..!!

   เมื่อไม่รู้ว่า..
   ผู้รับเหมา "ใช้" วิธีการก่อสร้าง "แบบไหน"
   การตัดสินใจเรื่องราคาของท่าน
   ก็ได้แต่ "คาดเดา

Service Select Con
 1. หากท่าน..
  ว่าจ้างผู้รับเหมาสร้างบ้าน
  ด้วยวิธีการตาม Step-1 ถึง Step-5
  ท่านจะ "ไม่รู้จริงๆ"..
  ว่า "ต้นทุน" ค่าก่อสร้างบ้าน
  ของท่าน..อยู่ที่เท่าไร ?

 2. เพราะ..
  ราคาค่าก่อสร้าง..
  ที่ผู้รับเหมาเสนอมา "แต่ละราย"
  ก็ "แตกต่าง" กันมาก
  มีทั้งสูงกว่า-ต่ำกว่าราคากลาง
  และ..ใกล้เคียงกับราคากลาง

  ผู้รับเหมาแต่ละราย..
  ก็มีฝีมือก่อสร้างแตกต่างกัน
  ใช้วิธีการก่อสร้าง..ที่ต่างกัน

 3. และเมื่อ..
  ท่านสรุปเลือกผู้รับเหมารายหนึ่ง
  ตกลงจะว่าจ้างผู้รับเหมารายนี้..
  ผลของการเลือก..ที่เรามองเห็น..
  ซึ่งท่านอาจ "ไม่รู้ตัว" คือ..
  ท่านตัดสินใจ..ว่าจ้างผู้รับเหมา
  โดย ไม่รู้ว่า..
  "ต้นทุนค่าก่อสร้าง" บ้านของท่าน
  คือ เท่าไร ?

 4. ถึงตอนนี้..
  ผมบอกได้หรือยังว่า..
  คุณตัดสินใจเรื่องราคาค่าก่อสร้าง
  ด้วยวิธีการคาดเดา..!!

  ว่าจ้าง..
  ผู้รับเหมาด้วยเงิน "หลายล้าน"..
  แต่ตัดสินใจ..
  เรื่องราคา..ด้วย "การคาดเดา"

 5. ไม่แปลกเลย..
  ที่ "ซีเล็คคอน"
  ต่อรองราคา
  บ้านหลังใหญ่..ได้ตั้งหลายล้าน..!!
  ต่อรองราคา
  บ้านหลังเล็ก..ได้หลายแสน..!!
  ได้มากกว่าที่ลูกค้าต่อรองราคาเอง
  เพราะ..
  ซีเล็คคอน..ทำการบ้าน
  ก่อนต่อรองราคาผู้รับเหมา
  เราเคลียร์แบบ
  ขจัดข้อผิดพลาดในแบบก่อสร้าง
  ก่อนส่งผู้รับเหมา ตีราคา

  เรา "ฟิกซ์" วิธีการก่อสร้าง..
  ให้ผู้รับเหมาตีราคาค่าก่อสร้าง
  ภายใต้เงื่อนไขแบบเดียวกัน

  เรารู้ว่า..
  "ต้นทุนค่าก่อสร้าง"
  ของผู้รับเหมา คือเท่าไร ?

  Service Select Con

  คลิกที่นี่ครับ..!!


11 User Online