เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

เจ้าของบ้าน VS ผู้รับเหมา
ครับ...

หลังจาก "ตกลงกันได้"
ฝ่ายเจ้าของบ้าน (ผู้ว่าจ้าง)
และฝ่ายผู้รับเหมา (ผู้รับจ้าง)
ได้ "เซ็นสัญญา"
เพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดิน ของเจ้าของบ้าน

สัญญาดังกล่าว
เป็น "ข้อตกลง" ในการทำงานร่วมกัน


งานสร้างบ้านของลูกค้า..ที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับซีเล็คคอน

และ..

ระหว่างการก่อสร้างบ้าน
ทั้งสองฝ่ายจะยึดถือสัญญาฯ..
แบบเคร่งครัด..มากน้อยแค่ไหน ?


ในความเห็นของผม

การ "ยืดหยุ่น" ให้กันบ้าง
ในระดับที่..
ไม่เสีย "จุดยืน" ในสาระสำคัญ
ของสัญญา
น่าจะเป็นทางออก "ที่ดีที่สุด"

ทำไมถึงต้องยืดหยุ่นให้กัน?

เพราะในความเป็นจริง
ทั้งสองฝ่าย "ต่างก็ต้องการ"
ความอะลุ่มอล่วย
เช่น
เจ้าของบ้านอาจอยากได้งาน "แถมฟรี"

หรือ
ผู้รับเหมาอาจทำงานยังไม่ครบงวด
แต่อยากส่งงาน

หรือ
เจ้าของบ้านอาจอยากแก้ไขงานเล็กๆ น้อยๆ
แบบไม่อยากจ่ายเงินเพิ่ม

หรือ
ผู้รับเหมา
อาจทำงานล่าช้าไปบ้าง
แต่ผลงานออกมาดี ก็ไม่อยากถูกปรับ


ลองดูอีกมุมหนึ่งครับ

หลังเซ็นสัญญาแล้ว
หากต่างฝ่าย
ต่างมองกันเป็นศัตรู
ผู้รับจ้างจ้องเอาเปรียบผู้ว่าจ้าง
ในส่วนที่ไม่รู้

หรือ
ผู้รับเหมาตั้งใจทำงานดี
แต่พลาดไปบ้าง
เจ้าของบ้านขู่ฟ่อดแฟ่ดว่า
ยังงี้ต้องยกเลิกสัญญา

หรือ
เจ้าของบ้านมีงานเพิ่ม
ผู้รับจ้างก็คิดเงินทุกเม็ด ไม่แถมให้บ้างเลย

แบบนี้ "ไม่สนุก" ครับ!!


งานสร้างบ้านของลูกค้า..ที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับซีเล็คคอน 1. มองภาพรวมบ้าง:
  ประเมิน...
  คุณภาพงาน ความคืบหน้า
  วัสดุ ค่าแรง และน้ำใจของผู้รับเหมา
  หากทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี
  ก็สามารถยืดหยุ่นให้กันได้

 2. ให้เกียรติผู้รับเหมา:
  มองผู้รับเหมาเป็นเพื่อนร่วมงาน
  ไม่ใช่ศัตรู อย่าเล่นเล่ห์เหลี่ยมกัน
  โดยเฉพาะเรื่องเงิน

 3. ดูเจตนา:
  หากผู้รับเหมาทำผิดพลาด
  ให้ดูที่เจตนา
  หากไม่ได้ตั้งใจ
  ก็ให้ดูว่า..
  เขามีความตั้งใจแก้ไขอย่างไร

 4. มีน้ำใจ:
  การมีน้ำใจกับผู้รับเหมา
  ไม่ทำให้เสียอะไร
  แต่จะได้ผลงานที่ดีกลับคืนมา

งานสร้างบ้านของลูกค้า..ที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับซีเล็คคอน


 1. ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา:
  นี่คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุด
  • ใช้แต่วัสดุตามที่ตกลงกันไว้
   ไม่ลดคุณภาพหรือสเปค
  • แจ้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
   ไม่บวกเพิ่มหรือแอบอ้าง
  • ยอมรับหากผิดพลาด
   และรีบแก้ไขโดยไม่ปกปิด
  • ซื่อสัตย์ต่อสัญญา
   ไม่บิดพลิ้วหรือหาผลประโยชน์ใส่ตัว

 2. สื่อสารบ่อยๆ:
  • รายงานความคืบหน้าเป็นระยะ
   ให้เจ้าของบ้านทราบว่างานถึงไหนแล้ว
  • แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงาน
  • ปรึกษาหารือ
   หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือข้อสงสัย
  • ชี้แจงส่วนที่เพิ่มเติม
   ให้เจ้าของบ้านได้รับทราบ

 3. ใส่ใจเหมือนสร้างบ้านตัวเอง
  อานิสงส์แรง:

  • พิถีพิถันในทุกรายละเอียด
   เหมือนสร้างบ้านให้ตัวเองอยู่
  • เลือกใช้วัสดุที่ดี
   มีคุณภาพ คุ้มค่ากับราคา
  • ทำงานด้วยความตั้งใจ
   เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด
  • ใส่ใจความต้องการของเจ้าของบ้าน
   และพยายามตอบสนองให้ได้มากที่สุด

  • การปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้
   ไม่เพียงแต่จะช่วยให้
   ผู้รับเหมาทำงานราบรื่น ปราศจากปัญหา
   แต่ยังสร้างชื่อเสียงที่ดีในระยะยาว
   และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
   ในอนาคตอีกด้วยงานสร้างบ้านของลูกค้า..ที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับซีเล็คคอน

 

เนื้อหาแนะนำ  13 User Online