ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

การให้บริการ
เตรียมความพร้อม ก่อนสร้างบ้าน
และการว่าจ้างผู้รับเหมา

 

สำหรับท่าน...
ที่กังวลใจว่า..เราจะเข้าข้างผู้รับเหมา !!

 

เพราะเหตุว่า
เราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตลาดจากผู้รับเหมา

ตรงนี้มีคำตอบครับ

จุดยืนของเรา

เรา ไม่เข้าข้าง ผู้รับเหมา หากทำไม่ถูก !

เรา ไม่เข้าข้าง ผู้ว่าจ้าง หากไม่ทำตามสัญญา !

เรา เข้าข้างความถูกต้อง ครับ!

 

เราไม่ยอมเป็นเครื่องมือ..
ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพื่อจะไปเอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่ง !

บริการของเรา โปร่งใส
ตรวจสอบได้ทุกจุด เพราะเราไม่มีอะไรต้องปิดบังลูกค้า !

 

เหตุผลสนับสนุน

เกือบ 10 ปี
ที่ให้บริการ "ด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา "กับ ผลงานด้านการว่าจ้าง "นับร้อยๆ"หลัง
ท่านเคย "ได้ยินข่าว" ว่า ซีเล็คคอน "เข้าข้าง" ผู้รับเหมาคนไหนหรือไม่ !
ท่านเคย "ได้ยินข่าว" ซีเล็คคอน มี "พฤติกรรมไม่โปร่งใส" หรือไม่ !

ซีเล็คคอน..
มี "แนวทาง" ในการทำงาน
ที่เน้นให้ ผู้ใช้บริการสามารถ "ตรวจสอบ" เราได้ !
วางกติกา ที่ทำให้เราไม่สามารถเข้าข้างใครได้ ..
ถ้าฝ่ายนั้นทำไม่ถูกต้อง !!


ในเรื่องราคาค่าก่อสร้าง..

เรามีขั้นตอนให้ลูกค้าสร้างบ้าน พิสูจน์ทราบ"ความโปร่งใส" ของราคาสร้างบ้าน !
ซึ่งจะสามารถพิสูจน์ทราบที่มาที่ไปของราคาได้ทุกจุด !!

ซึ่งเรื่องการพิสูจน์ทราบราคานี้..
ในวงการรับสร้างบ้าน ไม่มีใครกล้าทำหรอกครับ
นอกจากเรา เท่านั้น !


ใน การ "สรรหา" ผู้รับเหมาให้มาเข้าร่วมประมูล

เราขอให้ลูกค้า "เชิญผู้รับเหมา" ที่อยู่ "นอกซีเล็คคอน" เข้ามาร่วมประมูลงานด้วย
เพื่อป้องกันการ "ฮั้ว" !
ในการคัดเลือกผู้รับเหมา เราให้ลูกค้าเป็น ผู้เลือกผู้รับเหมาด้วย "ตนเอง" !


กรณีเกิดความขัดแย้งระหว่าง ลูกค้า กับผู้รับเหมา

ซีเล็คคอน ไม่ตัดสินข้อขัดแย้งนั้นด้วยตัวเอง
แต่เรามีขั้นตอนในการแต่งตั้งกรรมการที่เชื่อถือได้ มาชี้ขาด

มีกรรมการแบบนี้ เราจะไปเข้าข้างใครได้ !

อยากจะบอกว่า ธุรกิจของเรา..
อยู่ได้ด้วยความถูกต้อง อยู่ด้วยชอบธรรม !
เรารู้ดีว่า..
หากเรา..
"รักษา" ความถูกต้องและความชอบธรรม..ไว้ไม่ได้ !
เราก็ทำธุรกิจนี้ ต่อไปไม่ได้ !

ควรทราบว่า...เราทำธุรกิจนี้ มาเกือบ 10 ปี แล้วนะครับ !

 

 

ไปหน้ารวมข้อมูล
เกี่ยวกับการให้บริการเตรียมความพร้อมฯ

ตลาดซื้อ-ขายบริการรับสร้างบ้าน

 

 

 

 

ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com