เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ประโยชน์ที่ได้รับ
บริการลดข้อเสียเปรียบ


ประโยชน์ที่ได้รับ..

 1. ได้สัญญาสร้างบ้าน
  ที่ "ไม่เสียเปรียบ" ผู้รับเหมา


 2. ได้สัญญาสร้างบ้าน
  ที่มี "บทลงโทษ" ผู้รับเหมา
  หากทำงานหมกเม็ด หรือ นิสัยไม่ดี


 3. ได้สัญญาสร้างบ้าน
  ที่มีข้อตกลง "ชัดเจน"
  ทั้งในเรื่อง "เนื้องาน" และ "วัสดุก่อสร้าง"


 4. ได้สัญญาที่
  ระบุเนื้องาน"ชัดเจน"
  ให้ผู้รับเหมาทำงานตามขั้นตอน
  ไม่ข้ามไปทำงานส่วนที่ง่ายก่อน
  เพื่อเบิกเงิน
  ช่วยให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ
  งวดงานเพื่อจ่ายเงินได้ง่าย


 5. ท่านไม่ถูกผู้รับเหมา "โก่งราคา"
  เพราะท่านได้มืออาชีพ
  ประสบการณ์ต่อรองราคา
  มากกว่า 200 หลัง มา "ต่อรอง" ราคาให้


 6. ได้สัญญาสร้างบ้านที่
  ช่วย "ลดทอน" ความเสียหาย
  หากโชคร้าย ผู้รับเหมา "ทิ้งงาน"


 7. ได้สัญญาสร้างบ้าน
  ที่ "ป้องกัน" ไม่ให้ผู้รับเหมา
  ได้เงิน "เกิน" กว่าเนื้องาน
  มากเกินไป


 8. ช่วยให้ท่าน "สบายใจ" กับ "การสร้างบ้าน"
  ได้ "มากกว่า" ที่ท่านจ้างผู้รับเหมาเอง

  หมายเหตุ..
  ควรทราบว่า
  บริการนี้แม้เป็นบริการที่ดี
  แต่ก็ ไม่ได้ "ครบเครื่อง"
  เหมือนกับ
  บริการว่าจ้างผู้รับเหมา "เต็มรูปแบบ"

 ติดต่อซีเล็คคอน


กลับไปหน้า
รายละเอียดของบริการ ลดข้อเสียเปรียบฯ

23 User Online