เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

สัญญาณ "บอกเหตุ"..
ก่อนผู้รับเหมา.."ทิ้งงาน"

โดย..ทิดฉุย

Service Select Con

เรื่อง "ถูกทิ้งงาน" นี่..
เป็นสิ่งที่เจ้าของบ้าน "ทุกราย"
ไม่อยากเจอ !!


เพราะมัน "หมายถึง"..
ความเจ็บปวด ความสูญเสีย ความทุกข์กาย
และ..ความทุกข์ใจ !!


วันนี้..ผมมีประเด็นเรื่อง
"ผู้รับเหมาทิ้งงาน" มาเล่าให้ฟังกันครับ

 

มีคำกล่าวว่า..
ก่อนที่ "ไฟจะไหม้" ฉันใด
ก็ย่อมต้องมี "ควัน" มาก่อนฉันนั้น

เฉกเช่นกับ.. ผู้รับเหมาจะ "ทิ้งงาน"
ก่อนที่จะทิ้งงาน
จึงมี "สัญญาณ" บอกเหตุ!!


ถ้าเรา "สังเกตุ" ให้ดีๆ
เราจะ "เห็นสัญาณ"นั้น..
เพื่อจะได้หาทาง "ป้องกัน"

ซึ่งคงป้องกันได้ใน "ระดับหนึ่ง"
เพื่อไม่ให้ "เสียหายเพิ่ม"

เพราะ..
หากคุณเซ็นต์สัญญา "เสียเปรียบ"
ผู้รับเหมา
คุณได้ "จ่ายเงิน" ไป "มากกว่า" เนื้องานไปแล้ว
"ความเสียหาย"..ก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดีService Select Con


สัญญาณ "บอกเหตุ"..
ก่อนที่ผู้รับเหมาจะทิ้งงาน มีดังนี้ครับ !!

 • งานสร้างบ้าน "ล่าช้า" กว่าปรกติ
 • วัสดุก่อสร้าง
  เข้าหน่วยงาน "กระปริบกระปรอย"
 • งานก่อสร้างผิดพลาด "เยอะมาก"
  หากต้องแก้ไขจะต้องใช้ "เงินจำนวนมาก"
 • ผู้รับเหมา..ขอเบิกเงินล่วงหน้า "บ่อยๆ"
  ทั้งๆที่เนื้องาน "ยังไม่ถึง" งวดที่จะเบิก
 • แรงงาน "ไม่เพียงพอ" ต่อการทำงาน
 • คนงานอยู่กันอย่าง "อดๆอยากๆ"
 • คนงาน "ไม่ได้ค่าแรง" ติดต่อกัน
  มากกว่า 2 งวด
 • ผู้รับเหมา
  "เปลี่ยนเบอร์มือถือ" แบบไม่มีเหตุผล
 • ผู้รับเหมาเกิดอาการ "งอแง"
  ทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน
 • ผู้รับเหมา "ไม่ค่อยเข้าหน่วยนงาน"
  ทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน

 

หากมีเหตุการณ์ลักษณะนี้..
ในหน่วยงานของ..
ลูกค้าสร้างบ้าน "รายไหน"
ให้พึงระวังนะครับ..
ว่า.."ความซวย" กำลังจะมาเยือนคุณ !!

อนึ่งการว่าจ้างสร้างบ้าน..
แบบต้องจ่ายเงินมัดจำสัญญา
และ"แบ่งงวดงาน"
อย่างที่บริษัทรับสร้างบ้าน "ทำ"
ผู้รับเหมาทั่วไป..แบ่งงวดงาน
"ตามอย่าง" บริษัทรับสร้างบ้าน !!

เป็นการแบ่งงวดงาน..
ในลักษณะที่ลูกค้าสร้างบ้าน..
ต้อง "จ่ายเงินให้ก่อน"
ผู้รับจ้างทำงานให้..ภายหลัง
มิหนำซ้ำ..
ยังต้องจ่ายเงิน "เกินกว่า"เนื้องานอีก

ผลคือ..
เจ้าของบ้าน "เสียเปรียบ" ครับ

Service Select Con

 

หากโดน "ทิ้งงาน"
จะเสียหายเป็นเงิน.."จำนวนมาก"

หากไม่ถูกทิ้งงาน..
เจ้าของบ้านก็มี "อำนาจต่อรอง"
"ต่ำกว่า"..ผู้รับจ้างอยู่ดี

เท่ากับว่า..
การว่าจ้างลักษณะดังกล่าว..
ลูกค้าสร้างสร้างบ้าน..
ไม่มี "ภูมิคุ้มกัน"
ในการว่าจ้างสร้างบ้าน

เปรียบเสมือน "นักมวย" ขึ้นเวที ..
เป็นนักมวยที่ "เปิดหน้า"
ให้เขาชกฝ่ายเดียว
โดยไม่มีการ์ด "ป้องกัน" !!

 

 

 

64 User Online