เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

เคลียร์แบบก่อสร้าง

หากท่านมีตาวิเศษ ท่านจะเห็น

"ความเจ็บปวด" ของคนที่ ..

"ผิดพลาด" ในเวลา..สร้างบ้าน

ท่านจะได้รับรู้ว่า..การว่าจ้างผู้รับเหมา..

ไม่ใช่เรื่องง่าย.!!

เรื่องราว..
ที่เกิดขึ้น "ตามข่าว" ข้างล่างนี้
คงเป็น..อุทาหรณ์
ให้ท่านคิด และ ป้องกัน


 

ท่านที่คิดจะ "ป้องกัน"
ไม่ให้เกิดปัญหาแบบข่าวข้างบนนี้


ป้องกันปัญหาโดย..หาผู้รู้..
มาว่าจ้างผู้รับเหมาให้ ได้ไหม ?

สถาปนิก..
เขาก็จัดประมูลงานให้ ได้ ป้องกันได้ไหม?


คำอบคือ..ทำได้..ครับ

ถ้าทำ..แบบจริงจัง

 


 1. ท่านต้อง
  ได้รับ "ความคุ้มครอง"
  ด้วยมาตรการ
  ป้องกันความเสียหาย
  กรณีผู้รับเหมาทิ้งงาน
  (ลดความเสียหาย ไปจนถึง
  ไม่เสียหายเลย หากผู้รับเหมาทิ้งงาน)

 2. ท่านต้อง
  ได้รับ "ความคุ้มครอง"ในเรื่อง
  คุณภาพงาน และฝีมือช่าง
  ในแบบที่หากท่านไม่ได้บ้าน
  ที่มีคุณภาพงานและฝีมือช่าง
  ตามภาพถ่ายประกอบสัญญา
  ท่านไม่ต้องจ่าย

 3. ท่านต้อง "รับรู้" แบบเข้าใจว่า
  ..ต้นทุนก่อสร้าง ของผู้รับเหมา
  แบบเนื้อๆ คือเท่าไร ?
  และ..
  ไม่ใช่แค่เพียงรับทราบนะครับ
  ท่านต้อง"ตรวจสอบ"..ได้ด้วย
  ว่าราคานั้นคือของจริงหรือไม่?

 4. ท่านต้อง
  ได้รับ "ความคุ้มครอง"" ป้องกัน
  ไม่ให้ ผู้รับเหมาลดต้นทุน
  ด้วยการใช้วิธีการ
  ก่อสร้างที่ด้อยคุณภาพกว่า
  มาสร้างบ้านท่าน

 5. ท่านต้อง
  ได้รับ "ความคุ้มครอง"
  หากเกิด
  ปัญหาระหว่างก่อสร้าง

 6. ท่านต้องได้รับ
  การดูแล ระหว่างก่อสร้าง
  จนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ


การว่าจ้างผู้รับเหมา..
ไม่ใช่เรื่องทำได้ง่ายๆ
หรือ
ให้ใครมาดำเนินการให้
โดยที่ท่านไม่ทราบ..
ว่าคนที่ดำเนินการ..
ว่าจ้างผู้รับเหมาให้กับท่าน
..เขารู้ลึก รู้จริง ทุ่มเท
ทำงานให้กับท่านอย่างเต็มที่
หรือไม่ !!

ต้องการมืออาชีพ
ช่วยว่าจ้างผู้รับเหมาแบบ "จริงจัง"
ติดต่อ โทร 081 846 8948

 

 

 

88 User Online