เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ขั้นตอนประมูลงาน

ผู้รับเหมา
จะ "เข้าร่วม" ประมูลงาน "ได้"
จะต้อง "ผ่านข้อ 1" ก่อนนะครับ

 1. ช่วงตรวจสอบ
  คุณสมบัติของผู้รับเหมา

  1. ติดต่อทีมงานซีเล็คคอน
   โทร 0819125790
  2. ซีเล็คคอนจะ "สอบถาม" ท่านว่า..
   ท่านกำลังทำงานกี่หน่วยงาน ?
   ที่ไหนบ้าง ?
   มีกำลังคนกี่คน ?
  3. ซีเล็คคอน จะขอให้ผู้รับเหมา
   ส่งรูปถ่าย "ผลงาน" ก่อสร้าง มาให้ดู
   ทั้งผลงาน "ในอดีต" และ "ปัจจุบัน"
   ซีเล็คคอนจะดู..
   การทำงานในชั้นตอนต่างๆ
   ควรทราบว่าในการ "พิจารณา" ผลงาน
   ซีเล็คคอน " ไม่ให้น้ำหนัก" กับ
   บ้านที่สร้างเสร็จแล้ว
  4. เมื่อซีเล็คคอน "พิจารณา" แล้ว
   เห็นว่าผลงาน "ผ่านเกณฑ์ "
   ซีเล็คคอนจะ
   "โทรศัพท์"คุยกับผู้รับเหมา
   เรื่อง "หลักเกณฑ์" ในการว่าจ้าง
   งวดงาน และ การจ่ายเงิน
  5. ซีเล็คคอน "ส่งทีมงาน"
   เข้าดูผลงานก่อสร้างที่ "หน่วยงาน"
   ของผู้รับเหมา
  6. ซีเล็คคอน แจ้งให้ผู้รับเหมาทราบ
   ว่า "สามารถ" เข้าร่วมประมูลงาน "ได้หรือไม่ ?

 2. การเข้าร่วมประมูลงาน
  1. ผู้รับเหมา "ลงทะเบียน"
  2. ผู้รับเหมา "เข้าสูระบบ"
  3. ผู้รับเหมา "เสนอตัว" เข้าร่วม
   ประมูลงาน
  4. ซีเล็คคอน "แจ้ง" ให้ผู้รับเหมาทราบว่า
   จะพาลูกค้าไปดูงาน
  5. ซีเล็คคอน "พาลูกค้า" ไป "ดูผลงาน"
   ของผู้รับเหมา
  6. ลูกค้า "เลือก" ผู้รับเหมา "รอบแรก "4 ราย
  7. ผู้รับเหมาที่ "ผ่าน" การคัดเลือก "รอบแรก"
   รับแบบไป "คิดราคา"
  8. ผู้รับเหมา "เสนอราคา"
  9. ซีเล็คคอน "นัดหมาย" ผู้รับเหมา
   ต่อรองราคาทีละราย "ต่อหน้าลูกค้า"
  10. ลูกค้า "สรุปเลือก" ผู้รับเหมา
  11. ซีเล็คคอน ส่งร่างสัญญาและแบ่งงวดงานให้ผู้รับเหมาทราบ
  12. ผู้รับเหมา "เซ็นต์สัญญา" กับ "ลูกค้าโดยตรง"
  13. ผู้รับเหมา "ลงมือก่อสร้าง"


  กลับไปหน้าประมูลงาน
  (คลิกที่นี่)

 


34 User Online