เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ไม่เคลียร์....แบบก่อสร้าง
คุณอาจ "จ่าย" ในสิ่งที่ "ไม่ควรจ่าย"

เคลียร์แบบก่อสร้าง

การเคลียร์แบบก่อสร้าง ของ
ซีเล็คคอน คือ..

การ "ขจัด" ข้อผิดพลาด-บกพร่อง
ออกไปจากแบบก่อสร้างให้
ได้มากที่สุด ก่อนที่จะ..
นำแบบก่อสร้างดังกล่าว
ไป "จัดทำบีโอคิว"


จากประสบการณ์กว่า 17 ปี
ซีเล็คคอนพบว่า แบบก่อสร้าง
ที่ลูกค้าส่งมาให้ใช้ทำงาน
มากว่าร้อยละ 95
มี "ข้อผิดพลาดบกพร่อง"
ซึ่งหากไม่ขจัดออกไป
 1. ช่วยให้ Owner
  ไม่ต้องจ่ายในสิ่งที่ไม่ควรจ่าย
  เป็นการลดความเสียหายให้กับ Owner
  แบบฯที่ผิดพลาด-บกพร่อง
  เท่ากับ
  ค่าใช้จ่ายที่ Owner ต้องจ่ายเพิ่ม

 2. ช่วยให้ได้..
  ราคาค่าก่อสร้างที่สมเหตุผล
  หากแบบก่อสร้างถูกต้องและครบถ้วน
  จะทำให้ "การคิดราคา" ค่าก่อสร้าง
  ทำได้อย่าง.."ถูกต้อง "
  ลดปัญหา "ราคาสูงเกินจริง"
  เพราะแบบไม่เคลียร์

 3. เพื่อให้ทราบ
  ขอบเขตของงานที่ชัดเจน
  การตรวจสอบแบบก่อสร้าง
  จะช่วยให้เข้าใจขอบเขตของงานทั้งหมด
  ว่าจะมีเนื้องานมากน้อยแค่ไหน
  เพื่อให้ Owner รับทราบ และ
  เข้าใจเนื้องาน ที่อยู่ในแบบก่อสร้าง

 4. เพื่อลดความผิดพลาด..
  ระหว่างก่อสร้าง
  การตรวจสอบแบบก่อสร้าง
  จะช่วยลด
  ข้อผิดพลาดระหว่างก่อสร้าง
  และลดข้อพิพาท
  ระหว่าง Owner และ ผู้รับเหมา

 5. ผู้รับเหมา
  อ่านแบบได้เข้าใจมากขึ้น
  แบบก่อสร้างที่ถูกต้อง-ชัดเจน
  จะช่วยให้ผู้รับเหมาอ่านแบบได้ง่าย
  ลดปัญหาตีความในแบบผิดพลาด


  การเคลียร์แบบก่อสร้าง
  ก่อนทำ BOQ
  เป็นขั้นตอนสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

  เพราะจะช่วยให้งานก่อสร้าง
  ดำเนินไป อย่างราบรื่น
  และมีประสิทธิภาพ


ำ-

 

 

 

97 User Online