เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

เราจ่าย ปีละ 1.2 ล้าน
เพื่อการตรวจสอบแบบก่อสร้าง


ที่ซีเล็คคอน...
เราจ่ายปีละ 1,200,000 บาท
เพื่อตรวจสอบ..
ความถูกต้อง
ความครบถ้วน ของแบบก่อสร้าง
ก่อนส่งผู้รับเหมาตีราคา


ที่ทำกันอยู่ทั่วไป..
เมื่อแบบก่อสร้าง "แล้วเสร็จ"
ลูกค้าสร้างบ้านก็จะเอาแบบก่อสร้าง
ให้ผู้รับเหมา 3-4 ราย "ตีราคา"


โดย "อาจไม่ทราบ" ว่า..
แบบก่อสร้างนั้น
อาจมี "ข้อผิดพลาด"
มีความ "ไม่ชัดเจน"
และ "เปิดช่อง" ให้ผู้รับเหมา
ตีราคาแบบ "สูง" เอาไว้ก่อน


ตัวอักษรสีแดงในรูป
คือ "คอมเมนท์" จากฝ่ายเคลียร์แบบ
ของซีเล็คคอน

 

จริงอยู่ !
แม้ว่าผู้รับเหมา..
จะต้อง "ตรวจสอบ" ความถูกต้องของแบบก่อสร้าง
ก่อนที่จะตีราคาส่งลูกค้าสร้างบ้าน
ลงมือทำ "แบบขยาย"
หากแบบก่อสร้าง "ขาดความชัดเจน"
แต่จะมีผู้รับเหมา "ซักกี่คน" ที่ทำ
(ยังไม่ได้งาน ไม่มีผู้รับเหมาคนไหนทำหรอกครับ)

 


ตัวอักษรสีแดงในรูป
คือ "คอมเมนท์" จากฝ่ายเคลียร์แบบ
ของซีเล็คคอน

 

ลูกค้าไม่รู้
ผู้รับเหมาไม่ทำ
แต่ซีเล็คคอน "ทำ" ครับ!

เพราะเราชื่อว่า
แบบก่อสร้างถูกต้อง ครบถ้วนตั้งแต่แรก
ทำให้การตีราคาก็ทำได้ "ถูกต้อง" ขึ้น
ทั้งยังช่วย "ลดปัญหา"
ในขั้นตอนการก่อสร้างอีกด้วย


จากประสบการณ์ตรวจสอบแบบก่อสร้าง
เกือบ 200 หลัง
เราพบว่า
การเคลียร์แบบของเรา
ช่วย "ลดค่าใช้จ่าย" งานก่อสร้าง
ให้กับลูกค้าสร้างบ้านได้ด้วย
ซีเล็คคอน ที่ปรึกษาด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
ที่มีประสบการณ์ด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
ให้กับลูกค้าสร้างบ้าน บนที่ดินของตนเอง
"มากที่สุดในประเทศไทย"

มีเรคคอร์ดอย่างเป็นทางการ
เกือบ 200 หลัง


ภายใต้ปรัชญาการทำงาน


86 User Online