เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

บริการ..ลดข้อเสียเปรียบ
ก่อนเซ็นต์สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา

ท่านที่สนใจ..ใช้บริการ
ควรอยู่ใน "ขั้นตอน" ดังต่อไปนี้

 • ทำแบบก่อสร้าง "เสร็จแล้ว"

 • กำลังหาผู้รับเหมา หรือ
  หาผู้รับเหมา "ด้วยตนเอง" ได้แล้ว

 • ผู้รับเหมา "กำลังเสนอราคา"
  หรือ "เสนอราคา" แล้ว

 • กำลังจะ "ต่อรอง" ราคากับผู้รับเหมา
  หรือ ต่อรองราคา "เรียบร้อย" แล้ว

 • กำลังจะ "เซ็นต์สัญญา" ว่าจ้างผู้รับเหมา

 

รายละเอียด..ในการให้บริการ *

เนื้องานก่อสร้าง
วัสดุที่ใช้ และวิธีการก่อสร้าง
เป็นเรื่องที่ต้อง "ชี้แจง" ให้ผู้รับเหมาทราบ
ให้ "ชัดเจน"

 

นั่นเป็นเพราะว่า..เราต้องการให้
ผู้รับเหมา "ตีราคา"
ภายใต้ "เนื้องานแบบเดียวกัน"

 

ซีเล็คคอน..
จะจัดทำ "เนื้องาน"
รายการวัสดุ "ที่จะใช้"
กำหนด "วิธีการก่อสร้าง"
ให้ผู้รับเหมา "คิดราคา"
ภายใต้ข้อตกลง "แบบเดียวกัน"

Service Select Con

แบบฟอร์ม BOQ
ที่จะให้ผู้รับเหมา "กรอกราคา"
ที่ซีเล็คคอน "จัดทำ" ขึ้น
จะช่วย "ลดปัญหา"
ซ่อนกำไรในเนื้อ BOQ

 

ทำให้การต่อรองราคา "ง่ายขึ้น"
ทั้งยังช่วย "กำกับ" ไม่ให้ผู้รับเหมา
คิดราคาแบบ "ออกนอกลู้นอกทาง"


Service Select Con

ซีเล็คคอน
จะทำ.."ต่อรองราคา" กับผู้รับเหมา
ต่อหน้าลูกค้า โดยต่อรอง "ทีละราย"
ไม่เกิน 3 ผู้รับเหมา

ซีเล็คคอน มีประสบการณ์
ด้านการต่อรองราคาค่าก่อสร้าง
มากว่า 14 ปี
มีลูกค้าใช้บริการกับเราแล้ว
กว่า "200หลัง"

จึงมั่นใจได้ว่า..
ราคาที่เราต่อรองให้กับท่าน
เป็นราคาที่สมเหตุผล
ผู้รับ้หมาไม่สามารถ "โก่งราคา" กับเราได้

 

Service Select Con

หลังต่อรองราคาผู้รับเหมาแล้วเสร็จ
ซีเล็คคอน..
จะให้คำปรึกษา
เพื่อการคัดเลือกผู้รับเหมา "ขั้นสุดท้าย"

เพื่อให้ท่านตัดสินใจ..
จ้างผู้รับเหมาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

Service Select Con

ซีเล็คคอน "ออกแบบ"
สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา เอง

 

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างนี้
ใช้มา กว่า 14 ปีแล้ว
เป็นสัญญาที่มีแนวคิดแบบ "วิน วิน"
ทำให้ท่าน
ไม่เสียเปรียบ" ผู้รับเหมา

หมายเหตุ
ถ้าต้องการประสิทธิภาพเต็มที่
แนะนำให้ใช้บริการ
ว่าจ้างผู้รับเหมา "เต็มรูปแบบ"
  <คลิกดู>

สอบถามรายละเอียดได้ที่
บริษัท ซีเล็คคอน จำกัด
โทร. 081 8468948
02 7226891


ไปหน้าประโยชน์ของบริการนี้


กลับไปหน้า
บริการ.. สำหรับท่านที่ต้องการ
ว่าจ้างผู้รับเหมาด้วยตนเอง26 User Online