ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

แนวทางในการตรวจสอบ
คุณภาพงานสร้างบ้าน

น้าอารีย์

การตรวจสอบงาน หลังคา

 

รายการตรวจสอบ

ประโยชน์ที่ได้

ซักซ้อมความเข้าใจกับผู้รับเหมา ก่อนลงมือทำงาน

เพื่อเน้นย้ำให้ผู้รับเหมาตระหนักถึงคุณภาพงาน ก่อนลงมือทำงานในจุดนั้นๆ

ตรวจประเภท และ ขนาดของเหล็ก ให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง

เพื่อให้งานได้มาตรฐานตามที่ระบุ

ตรวจสอบการกองเหล็กทำโครงหลังคา

เพื่อป้องกันการเกิดสนิม และ เปื้อนสิ่งสรกปรก

ตรวจสอบการทำความสะอาดเหล็ก ก่อนทำการชุบสี

เพื่อให้การชุบสีป้องกันสนิม มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตรวจสอบ การชุบสี

ตรวจสอบจำนวนครั้งที่ชุบให้ครบถ้วน

ตรวจสอบองศา ของโครงหลังคา 

เพื่อให้งานได้มาตรฐานตามที่ระบุ

ตรวจสอบระยะ จันทัน ตรวจสอบระยะแป

เพื่อให้งานได้มาตรฐานตามที่ระบุ

ตรวจสอบการยึดโครงหลังคา กับ เหล็กที่ยึดกับคานหลังคา

เพื่อความแข็งแรง

ตรวจสอบ ระยะชายคา ให้ตรงตามแบบ

เพื่อให้งานได้มาตรฐานตามที่ระบุ

ตรวจสอบ แปตัวสุดท้าย ว่ามี และ ทำถูกต้องหรือไม่

เพื่อความแข็งแรง

ตรวจสอบ การเชื่อมเหล็ก ต้องใช้ตะไบถูรอยที่จะเชื่อม เพื่อเอาสีออกก่อน ที่จะทำการ แต้ม หรือ เชื่อมเหล็ก

เพื่อความแข็งแรง

ที่ปลายของจันทัน ถ้ามีการตัดส่วนปลายแล้ว ให้ทำการเจียร์แต่งให้เรียบร้อย

เพื่อความเรียบร้อย

ตรวจสอบ การทาสี ตรงรอยที่ทำการเชื่อม ให้เรียบร้อย

เพื่อความแข็งแรง

ตรวจสอบ ความเรียบร้อยของสีที่ทำไว้ ว่าทาสีทั่วหรือไม่

เพื่อความแข็งแรง

ตรวจสอบคุณภาพ ขนาด และ ความยาวของไม้ยัดจันทัน

เพื่อความแข็งแรง

ตรวจสอบการทาน้ำยากำจัดปลวก ที่ไม้ยัดจันทัน และไม้เชิงชาย (กรณีใช้ไม้จริง)

เพื่อป้องกันปลวก

ตรวจสอบคุณภาพไม่เชิงชาย ที่นำเข้ามาที่หน่วยงาน

เพื่อให้งานได้มาตรฐานตามที่ระบุ

ตรวจสอบการปรับผิว กรณีใช้ไม้จริง

เพื่อความสวยงาม

ตรวจสอบการยึดไม้เชิงชาย

เพื่อความแข็งแรง

ตรวจสอบชนิด และ สีของหลังคา ตรงตามข้อตกลงที่ทำกับลูกค้าหรือไม่

เพื่อให้งานได้มาตรฐานตามที่ระบุ

ตรวจคุณภาพหลังคา และ ความสม่ำเสมอของสี

เพื่อความสวยงาม

ตรวจสอบ วัสดุป้องกันความร้อนใต้หลังคา ตรงตามข้อตกลงที่ทำกับลูกค้าหรือไม่

เพื่อให้งานได้มาตรฐานตามที่ระบุ

ตรวจสอบความเรียบร้อยในการมุงหลังคา

เพื่อความทนทานในการกันฝน กันแดด และเพื่อความความสวยงาม

ตรวจสอบจุดที่หลังคาชนผนัง

เพื่อความสวยงาม และ ป้องกันน้ำรั่ว

ตรวจสอบการติดแผ่นกันนก

ดูว่าติดตั้งเป็นอย่างไร

ถ่ายภาพประกอบการทำงาน

ลูกค้าสามารถตรวจสอบภาพถ่ายจากการตรวจงาน ได้จากเว็บเพจของเรา

ส่งรายงาน เป็นลายลักษณ์อักษร

ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายงานการตรวจงาน ได้จากเว็บเพจของเรา

 

-โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป -

หากมีข้อสงสัย
ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน ปรึกษาได้ฟรีครับ
โดยคลิกที่ไอคอนข้างล่างนี้

กลับไปหน้า
สารบัญแนวทางในการตรวจงานสร้างบ้าน

 

<
ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com