ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

แนวทางในการตรวจสอบ
คุณภาพงานสร้างบ้าน


น้าอารีย์

การตรวจสอบ งานก่อผนังตั้งวงกบ 

 

 

รายการตรวจสอบ

ประโยชน์ที่ได้

ซักซ้อมความเข้าใจกับผู้รับเหมา ก่อนลงมือทำงาน

เพื่อเน้นย้ำให้ผู้รับเหมาตระหนักถึงคุณภาพงาน ก่อนลงมือทำงานในจุดนั้นๆ

ตรวจสอบไลน์ที่จะก่อผนัง

เพื่อให้งานได้มาตรฐานตามที่ระบุ

ตรวจสอบคุณภาพของอิฐที่จะทำการก่อ

เพื่อให้งานได้มาตรฐานตามที่ระบุ

ตรวจสอบแนวกำแพงที่ก่อระดับความสูง ,ดิ่ง,ฉากและรอยต่อ และแนวให้เป็นไปตามแบบ

เพื่อให้งานได้มาตรฐานตามที่ระบุ

ตรวจสอบส่วนผสมของปูนก่อ

เพื่อความแข็งแรง

ปูนก่อเมื่อผสมแล้วให้ใช้ในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
เมื่อหมดอายุห้ามนำมาใช้

เพื่อความแข็งแรง

ตรวจสอบการก่อคอนกรีตมวลเบา โดยก่อสลับแนว ให้เหลื่อมกันไม่น้อยกว่า 10 ซ.ม.

เพื่อความแข็งแรง

อิฐที่ก่อชนเสาหรือเสาเอ็น
จะต้องเสียบเหล็กขนาด 6 ม.ม. ทุกระยะ 40 ซ.ม. โดยใช้ใช้อีพ๊อกซี่เป็นตัวประสาน และต้องรดน้ำที่เสาให้เปียกก่อนทำการก่อ

เพื่อความแข็งแรง

ตรวจสอบระยะห่างและขนาดของเสาเอ็นทับหลัง

เพื่อความแข็งแรง

ตรวจสอบ เรื่องดิ่ง และ ฉากของผนัง

เพื่อความสวยงาม

ตรวจสอบฝีมือช่างในการก่อผนัง

เพื่อความสวยงาม

ตรวจสอบเรื่องการก่ออิฐแถวสุดท้าย แถวที่จะไปชนท้องคาน

เพื่อความแข็งแรง

ตรวจสอบผนังที่มีการกระทบกระเทือน ภายหลังก่อเสร็จใหม่

เพื่อความแข็งแรง

ตรวจสอบคุณภาพ ชนิด และ ขนาดของวงกบที่ส่งเข้ามา

เพื่อให้งานได้มาตรฐานตามที่ระบุ

ตรวจสอบการป้องกันวงกบจากน้ำปูน ก่อนการติดตั้ง

เพื่อป้องกันเนื้อไม้วงกบ

ตรวจสอบการตั้งกบ การยึดวงกบ , ดิ่ง , ฉาก และ ระดับ

เพื่อความแข็งแรง และ ความสวยงาม

ตรวจสอบการป้องกันวงกบหลังการติดตั้ง

เพื่อป้องกันไม้วงกบจากการกระทบกระแทก

ถ่ายภาพประกอบการทำงาน

ลูกค้าสามารถตรวจสอบภาพถ่ายจากการตรวจงาน ได้จากเว็บเพจของเรา

ส่งรายงาน เป็นลายลักษณ์อักษร

ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายงานการตรวจงาน ได้จากเว็บเพจของเรา

 

-โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป -

หากมีข้อสงสัย
ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน ปรึกษาได้ฟรีครับ
โดยคลิกที่ไอคอนข้างล่างนี้

กลับไปหน้า
สารบัญแนวทางในการตรวจงานสร้างบ้าน

 

ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com