ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

แนวทางในการตรวจสอบ
คุณภาพงานสร้างบ้าน

น้าอารีย์

ตรวจสอบการเทคอนกรีต (ต่อ)

การตรวจสอบขณะเทคอนกรีต


ใบจ่ายคอนกรีต

 

รายการตรวจสอบ

ประโยชน์ที่ได้

คอนกรีตมิ๊กซ์

ตรวจสอบกำลังอัด

ตรวจสอบตรายี่ห้อให้เป็นไปตามข้อตกลง

ตรวจสอบ เวลาที่ออกมาจากหน่วยงาน กับเวลาที่เทเสร็จ รวมแล้วต้องไม่เกิน 2.5 ช.ม.

ตรวจสอบความข้นเหลวของปูน (ตรวจสอบที่หน้างาน)

ตรวจสอบ จัดเก็บลูกปูน  เก็บลูกปูนที่หน้างาน

โดยดูจากใบจ่ายสินค้าที่ส่งมากับรถปูนมิ๊กซ์

เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ แข็งแรงตามที่วิศวกรผู้ออกแบบคำนวณไว้

คอนกรีตโม่

ตรวจสอบปูนที่นำมาใช้ผสม ต้องเป็นปูนใหม่ ไม่โดนความชื้นมาก่อน ไม่จับตัวเป็นก้อน

ตรวจสอบหิน ที่นาใช้ผสม ต้องล้างน้ำให้สะอาดเสียก่อน

ตรวจสอบทรายที่นำมาใช้ ต้องสะอาด ทดสอบโดยนำทรายใส่ขวดให้มีความสูง 2 นิ้ว เติมน้ำ 3/4 ขวด เขย่าแรงๆ วางทิ้งไว้ เมื่อตะกอนนอนก้นและสีของน้ำใสแล้ว ถ้ามีฝุ่นสูงกว่า 3 มิล ไม่ควรนำทรายนั้นมาใช้ผสม

ตรวจสอบน้ำ และ ภาชนะใส่น้ำ ว่า มีความสะอาดพอหรือไม่

ตรวจสอบส่วนผสม โดยการตวง ปูน  ทราย หิน ลงในกระบะ

ตรวจสอบปริมาณน้ำที่ใช้ผสม โดยตรวจสอบจากการวัดค่ายุบตัวของคอนกรีต ตามที่วิศวกรกำหนด

เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ แข็งแรงตามที่วิศวกรผู้ออกแบบคำนวณไว้

ตรวจสอบกำลังคนที่ใช้เทคอนกรีต

ดูว่ามีเพียงพอหรือไม่ เพราะปูนเมื่อผสมแล้ว ต้องเทให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่ดำหนด

ตรวจสอบการรดน้ำแบบหล่อคอนกรีตจนชุ่ม

เพื่อป้องกันไม้แบบดูดน้ำปูน

ตรวจสอบการเทคอนกรีต ไม่ควรสูงเกินกว่า 2 เมตร

เพื่อป้องกันคอนกรีตแยกตัว

ตรวจสอบการ จี้คอนกรีต

เพื่อให้คอนกรีตแน่น

ตรวจสอบว่า Water Stop ว่าพับขณะเทหรือไม่

ป้องกันน้ำรั่ว เมื่อหล่อชิ้นงานเสร็จ

ตรวจสอบ อุปกรณ์ที่ฝังไว้ ว่ามีอะไรเคลื่อนหรือไม่

เพื่อป้องกันความผิดพลาด

ตรวจสอบการเสียบเหล็ก เช่นเหล็กหนวดกุ้งล๊อกแผ่นพื้น เหล็กหนวดกุ้งที่เสา เป็นต้น

เพื่อป้องกันความผิดพลาด

ตรวจสอบระดับที่ทำการเท

การปาดผิวคอนกรีตหลังคานให้เรียบเพื่อให้งานออกมาเรียบร้อย  หรือ ทำหน้าลายที่ท้อปปิ้งพื้น หรือให้เป็นไปตามแบบ

เพื่อป้องกันความผิดพลาด

 

 

-โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป -

หากมีข้อสงสัย
ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน ปรึกษาได้ฟรีครับ
โดยคลิกที่ไอคอนข้างล่างนี้

กลับไปหน้า
สารบัญแนวทางในการตรวจงานสร้างบ้าน

 

ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com