ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

"ความเชื่อผิดๆ"..ของลูกค้าสร้างบ้าน
ในการ"สร้างบ้าน"บนที่ดินของตนเอง

โดย..ลุงทอม

ความเชื่อผิดๆ ลำดับที่ 7

กันเงิน "งวดสุดท้าย" ไว้เยอะหน่อยเผื่อโดน "ทิ้งงาน"

 

คำอธิบาย

การตกลงเรื่อง "งวดงาน" ..
ระหว่าง "ผู้ว่าจ้าง" กับ "ผู้รับเหมา" และ "บริษัทรับสร้างบ้าน" ที่นิยมทำกันก็ คือ..
ผู้รับจ้างเป็น "ผู้แบ่งงวดงาน" มาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา

เมื่อ "ผู้ว่าจ้าง" พิจารณาแล้ว..
"ผู้ว่าจ้าง" มักจะลดเปอร์เซ็นต์ที่จ่ายในงวดต้นๆ ไปเพิ่มไว้ในงวดท้ายๆ
โดยมองว่า..นั่นคือ "การป้องกันการทิ้งงาน" ได้ระดับหนึ่ง

สมมุติว่า..
งวดงานที่ผู้รับเหมาแบ่งมาให้เป็นแบบนี้..!!

งวดที่ 1. ชำระ 15% เมื่อ ทำสัญญาสร้างบ้าน

งวดที่ 2. ชำระ 20% เมื่อ งานตอกเสาเข็ม ฐานราก คานคอดิน แล้วเสร็จ

งวดที่ 3. ชำระ 20% เมื่อ งานเสา งานคาน งานพื้น แล้วเสร็จ

งวดที่ 4. ชำระ 15% เมื่อ ทำโครงหลังคาตัวบ้าน งานติดตั้งวงกบไม้ 80% งานก่ออิฐ 80%

งวดที่ 5. ชำระ 15% เมื่อ มุงหลังคา ก่ออิฐ และติดตั้งวงกบไม้ส่วนที่เหลือ
             ฉาบปูนภายใน แล้วเสร็จ

งวดที่ 6. ชำระ 10% เมื่อ ติดตั้งบานหน้าต่าง 90% ฝ้าเพดานภายใน-ภายนอก
              ฉาบปูนภายนอก

งวดที่ 7. ชำระ 5% เมื่อ วัสดุปูพื้น สุขภัณฑ์ ไฟฟ้า สี งานที่เหลือ แล้วเสร็จ

ผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่..
มักจะ "ต่อรอง" เรื่อง "งวดงาน" ประมาณนี้ครับ..!!

(ตัวสีส้มคือตัวที่เปลี่ยนแปลง)

งวดที่ 1. ชำระ 10% เมื่อ ทำสัญญาสร้างบ้าน 
(ลดลงจากของเดิม 5 %)

งวดที่ 2. ชำระ 15% เมื่อ ตอกเสาเข็ม ฐานราก คานคอดิน แล้วเสร็จ 
(ลดลงจากของเดิม 5 %)

งวดที่ 3. ชำระ 20% เมื่อ งานเสา งานคาน งานพื้น แล้วเสร็จ

งวดที่ 4. ชำระ 15% เมื่อ ทำโครงหลังคาตัวบ้าน งานติดตั้งวงกบไม้ 80% งานก่ออิฐ 80%

งวดที่ 5. ชำระ 15% เมื่อ มุงหลังคา ก่ออิฐ และติดตั้งวงกบไม้ส่วนที่เหลือ
              ฉาบปูนภายใน แล้วเสร็จ

งวดที่ 6. ชำระ 15% เมื่อ ติดตั้งบานหน้าต่าง 90% ฝ้าเพดานภายใน-ภายนอก
              ฉาบปูนภายนอก (เพิ่มขึ้นจากของเดิม 5 %)

งวดที่ 7. ชำระ 10 % เมื่อ วัสดุปูพื้น สุขภัณฑ์ ไฟฟ้า สี งานที่เหลือ แล้วเสร็จ 
(เพิ่มขึ้นจากของเดิม 5 %)

 

เมื่อผู้ว่าจ้างขอ "เปลี่ยนแปลง"
"จำนวนเงิน" ในงวดงาน ตามรายการข้างบนนี้
ผลจะตามมาอาจเป็นแบบใดแบบหนึ่งใน 3 รูปแบบดังต่อไปนี้ครับ...


แบบที่หนึ่ง 

บ้านที่สร้างแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะ "แฮปปี้" หรือไม่ขึ้นอยู่กับ "ผลงานก่อสร้างบ้าน" ที่ได้รับ


แบบที่สอง
 
บ้านที่สร้างแล้วเสร็จ แต่ในช่วงงวดที่ 5 -7 เจ้าของบ้านไม่แฮปปี้
เพราะอำนาจในการต่อรองน้อยกว่า..

ไม่กล้าติอะไรมากกลัวผู้รับจ้างทิ้งงาน..เพราะรับเงินไปเยอะแล้ว

ปัญหาที่มักเจอในช่วงที่ 5 -7 นี้ อาจได้แก่...
  ไม่มีวัสดุเข้ามาที่หน่วยงาน(ผู้รับจ้างขาดเงิน)
  ไม่มีช่างมาทำงาน..หรือมีช่างไม่กี่คนที่หน้างานไม่เหมาะสมกับเนื้องาน
     (เพราะผู้รับจ้างจ่ายเงินค่าแรงคนงานไม่ตรงเวลา หรือ จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้าง )
  ผู้รับจ้างเอาคนงานไปรุมงานที่หน่วยงานอื่นเพื่อเบิกงวด
     และหน่วยงานที่ไปรุมนั้นอาจจะเป็นงานในช่วงงวดที่ 1-3
     เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ได้เงินเร็วลงทุนน้อยกว่า งวดที่ 5-7
   ช่างที่ทำงานอยู่ไม่ค่อยมีคุณภาพ
   งานล่าช้ากว่าที่ตกลงกันไว้มาก

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น..
เมื่อผู้รับจ้างส่งงานในงวดสุดท้าย เจ้าของบ้านอาจดึงเงิน ตัดเงิน
ไปจนถึงไม่จ่ายเงินในงวดสุดท้าย

จะเป็นแบบไหนขึ้นอยู่กับ...
ระดับของความเจ็บช้ำน้ำใจของผู้ว่าจ้างระหว่างการสร้างบ้าน
ในสถานการณ์แบบนี้เจ้าของบ้านบางรายอาจจะถือโอกาสไม่จ่ายเงินเลยก็มี 

ทำให้ต้องเป็นความฟ้องร้องกัน


แบบที่สาม
 
เมื่อผู้รับจ้างทำงานไปถึงงวดที่ 4 -5 หากไปไม่รอด ไม่มีเงินซึ้อวัสดุ ไม่มีเงินจ้างช่าง 

ทางออกสุดท้าย คือทิ้งงานครับ 

เมื่อเจ้าของบ้านถูก "ทิ้งงาน" ในช่วงนี้..
หากจะสร้างบ้านให้จบเจ้าของบ้านต้อง "จ่ายเงินเพิ่ม"

เพราะงานที่เหลือกับเงินที่เหลือไม่สัมพันธ์กัน

กล่าวคืองานในช่วงต้นๆเนื้องานที่สร้างไว้น้อยกว่าเงินที่เจ้าของบ้านจ่ายครับ
(เจ้าของบ้านจ่ายเงินมากกว่าเนื้องาน)

 

-โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป-

หากมีข้อสงสัย
ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน ปรึกษาได้ฟรีครับ
โดยคลิกที่ไอคอนข้างล่างนี้

กลับไปหน้าสารบัญ
เรื่องน่ารู้เมื่อเตรียมการสร้างบ้าน


ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com