เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

 
เจ้าของบ้าน: Ham - Selectcon - POAR

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 25 กรกฏาคม 2565

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: Ham - Selectcon - POAR

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 18 กรกฏาคม 2565

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: Ham - Selectcon - POAR

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 11 กรกฏาคม 2565

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: Ham - Selectcon - POAR

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 4 กรกฏาคม 2565

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: Ham - Selectcon - POAR

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 27 มิถุนายน 2565

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: Ham - Selectcon - POAR

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 20 มิถุนายน 2565

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: Ham - Selectcon - POAR

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 13 มิถุนายน 2565

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: Ham - Selectcon - POAR

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 6 มิถุนายน 2565

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: Ham - Selectcon - POAR

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 30 พฤษภาคม 2565

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: Ham - Selectcon - POAR

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 23 พฤษภาคม 2565

ดูรายงาน