เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

 
เจ้าของบ้าน: Boy&Ben

Login ผู้จัดทำรายงาน : วิศวกร

วันที่รายงาน : 17 พฤษภาคม 2559

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: Boy&Ben

Login ผู้จัดทำรายงาน : วิศวกร

วันที่รายงาน : 28 เมษายน 2559

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: Boy&Ben

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 18 เมษายน 2559

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: Boy&Ben

Login ผู้จัดทำรายงาน : วิศวกร

วันที่รายงาน : 26 มีนาคม 2559

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: Boy&Ben

Login ผู้จัดทำรายงาน : วิศวกร

วันที่รายงาน : 25 มีนาคม 2559

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: Boy&Ben

Login ผู้จัดทำรายงาน : วิศวกร

วันที่รายงาน : 22 มีนาคม 2559

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: Boy&Ben

Login ผู้จัดทำรายงาน : วิศวกร

วันที่รายงาน : 20 มีนาคม 2559

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: Boy&Ben

Login ผู้จัดทำรายงาน : วิศวกร

วันที่รายงาน : 17 มีนาคม 2559

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: Boy&Ben

Login ผู้จัดทำรายงาน : วิศวกร

วันที่รายงาน : 16 มีนาคม 2559

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: Boy&Ben

Login ผู้จัดทำรายงาน : วิศวกร

วันที่รายงาน : 12 มีนาคม 2559

ดูรายงาน
 Page 1 of 2  1 2 Last