ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

แนวทาง ในการตรวจสอบ
คุณภาพงานสร้างบ้าน

น้าอารีย์

หลังจากการเทคอนกรีต..
สิ่งที่มักจะพบบ่อยๆ ในวงการสร้างบ้านคือ

แกะแบบหล่อคอนกรีต เร็ว กว่าที่กำหนดไว้ 

เมื่อเทคอนกรีตแล้ว คอนกรีตเป็นโพรงใช้วิธีการซ่อมที่ไม่ถูกวิธี

ไม่บ่มคอนกรีตหลังกะแบบทันที ชอบอ้างกับเจ้าของบ้านว่า รดน้ำๆ ซึ่งหากมีการรดน้ำจริงจะต้องรดน้ำเช้า กลางวัน เย็น เป็นระยะเวลา 7 วันต่อเนื่องกัน

ปัญหาเรื่องเสาไม่ได้ดิ่ง

คานเมื่อทำการก่ออิฐแล้ว ไม่ได้ฉาก ฯลฯ


สภาพคอนกรีตหลังการแกะแบบ


การบ่มคอนกรีตพื้น ด้วยวิธีการขังน้ำ

อย่างไรก็ดี เรามีแนวทางในการตรวจงานหลังการเทคอนกรีตดังนี้

รายการตรวจสอบ

ประโยชน์ที่ได้

กำหนดให้ผู้รับจ้าง ขออนุมัติการแกะแบบ ก่อนลงมือแกะแบบจริง

เพื่อป้องกันการลักไก่ แกะแบบเร็วกว่ากำหนด ซึ่งอาจมีผลทำให้โครงสร้าง แคร็ก

ตรวจสอบ จุดบกพร่องหลังการแกะแบบหล่อคอนกรีต

เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ หากมีการซ่อมก็ซ่อมอย่างถูกวิธี

ตรวจสอบการบ่มคอนกรีต

ต้องมีการบ่มคอนกรีตทันทีที่แกะแบบ

ตรวจสอบ ดิ่ง ฉาก ระดับของโครงสร้าง

เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ไม่มีข้อผิดพลาด

 

 


การซ่อมโครงสร้างส่วนที่บกพร่อง โดยใช้ นอนชิ้งค์

 

-โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป -

หากมีข้อสงสัย
ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน ปรึกษาได้ฟรีครับ
โดยคลิกที่ไอคอนข้างล่างนี้

กลับไปหน้า
สารบัญแนวทางในการตรวจงานสร้างบ้าน

ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com