ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

"ความเชื่อผิดๆ"..ของลูกค้าสร้างบ้าน
ในการ"สร้างบ้าน"บนที่ดินของตนเอง

โดย..ลุงทอม

ความเชื่อผิดๆ ลำดับที่ 3

ทุกที่ก็ทำ "สัญญา" กันแบบนี้ "แบ่งงวดงาน" ก็แบบนี้

คำอธิบาย

   ผมคุยกับเจ้าของบ้าน..
      ที่ "เซ็นสัญญาว่าจ้างสร้างบ้าน" ที่ว่าจ้างผู้รับเหมาทั่วๆไปในท้องตลาด
      เนื้อหาสาระที่ผมจับประเด็นได้ มี 3 ส่วนหลักๆ ที่ผมว่ามันไม่ยุติธรรม

หนึ่ง "เก็บเงินมากกว่าเนื้องาน"
นอกจากผู้รับเหมาจะได้เ "งินมัดจำสัญญา" แล้ว
ในการ "แบ่งงวดงาน" ในสัญญา ในงวดแรกๆยังรับเงินมากกว่าเนื้องานที่ทำได้ 
ส่วนงาน "งวดท้ายๆ" เนื้องาน "เหลือเยอะ" แต่เงินที่จะจ่ายเหลือ "น้อยกว่า"

สอง "เสียเปรียบ ตอนมีงานเพิ่ม-ลด"
การทำ "งานลดหรืองานคืน" กรณีที่เจ้าของบ้านต้องการยกเลิกเนื้องานบางจุด หรือคืนรายการวัสดุบางอย่างที่ไม่ได้ระบุราคาไว้ เพื่อที่จะไปซื้อเอง เวลาคืนจะคืนให "น้อยมาก "
แต่เวลา "ทำงานเพิ่ม" กลับคิด "แพงกว่า"

สาม "ไม่มีค่าปรับกำหนดไว้ในแต่ละงวด"
กำหนดระยะเวลาก่อสร้างบ้านทั้งหลังเลย ว่าสร้างเสร็จภายในกี่เดือน
ไม่ได้ "กำหนดระยะเวลา" ก่อสร้าง "ระหว่างงวด"
ไม่มี "ค่าปรับ" หากทำงาน "งวดใดงวดหนึ่ง" ช้ากว่าข้อตกลง

เจ้าของบ้านเสียเปรียบ.. 
หาก "เนื้องานที่ทำได้" ไม่สัมพันธ์กับเวลา ผู้ว่าจ้างไม่สามารถ "ปรับ" ผู้รับเหมาได้
เพราะ "ยังไม่ครบกำหนด"เวลาตามที่กำหนดไว้ว่าจะสร้างบ้านเสร็จ "ภายในกี่เดือน"

ขยายความว่า แม้เวลาผ่านไประยะหนึ่งแล้ว สมควรทำงานได้ 5 งวด แต่ขณะนี้ยังอยู่งวดที่ 3 อยู่เลย ผู้รับเหมาทำงานช้ากว่าเวลาไป 2 งวด
ผู้ว่าจ้างไม่สามารถปรับผู้รับเหมา ตรงจุดที่ช้าไป 2 งวดได้
เพราะสัญญาระบุว่า สร้างเสร็จภายใน 1 ปี หากช้ากว่ากำหนดจึงจะปรับได้ !!

  ผมถามเจ้าของบ้านเหล่านั้นไปว่า..
     " ทำไม" ถึงเซ็นต์สัญญาแบบนี้ เจ้าของบ้านรายนั้น "ตอบว่า" ..
     ก็ "สัญญาทุกที่เป็นแบบนี้ทั้งนั้น"

 

ที่ควรจะเป็น

  ในการว่าจ้างสร้างบ้านนั้น เจ้าของบ้านไม่จำเป็นต้องเล่นตามเกมส์ หรือ ตามกติกา
      ที่ผู้รับจ้างเป็นผู้กำหนด

  ขอให้ระลึกว่า ก่อนเซ็นต์สัญญา เจ้าของบ้านมีอำนาจในการต่อรองสูงกว่าผู้รับจ้าง

    ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงกติกา เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้รับจ้างไม่ให้เสียเปรียบผู้รับจ้าง
    ซึ่งทำได้ในขั้นตอนของการต่อรองก่อนเซ็นต์สัญญา

    เช่น คุณไม่ให้ตามที่ผมร้องขอ ผมมีคนอื่นที่จะมาทำงานสร้างบ้านให้ผมอีกหลายคน

 เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน ผมจะยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงกติกา
      มาให้อ่านสักนิด อย่างกติกาในวงการสร้างบ้าน ที่ทำตามๆกันมา
     (ไม่รู้ว่าใครเป็นคนบัญญัติ) ที่ว่า

เมื่อ.."ทำสัญญาสร้างบ้าน"
ลูกค้าสร้างบ้านจะต้อง "จ่ายเงินมัดจำงวดแรก" ให้กับผู้รับจ้าง 

ผมขอเปลี่ยนเป็น..

ลูกค้าสร้างบ้าน "ไม่ต้องจ่าย" เงินงวดทำสัญญา

แต่เจ้าของบ้าน "ต้องวางหลักประกัน" เพื่อเป็นหลักประกัน กับผู้รับจ้างในงวดสำสัญญาแทน (หาอ่านจากแนวคิดในการว่าจ้างผู้รับเหมาของ ซีเล็คคอน"

เมื่อทำงานได้ตามงวดแล้ว เจ้าของบ้านตรวจสอบคุณภาพงาน และพอใจในผลงานนั้นแล้ว จึงจ่ายเงินค่างวดให้

  อย่าลืมว่า หากคุณเซ็นต์สัญญาสร้างบ้าน "เสียเปรียบ" เมื่อไร
    คุณจะ "ไม่มีความสุข" ในการสร้างบ้านอย่างแท้จริง
    เพราะคุณจะโดนผู้รับจ้าง "ขี่คอคุณตลอด"จะติแรงๆก็ "กลัวถูกทิ้งงาน"
   โอกาสแก้คืนคือ งวดสุดท้ายไง แต่การกระทำแบบนี้ผมไม่สนับสนุน
   ป้องกันดีกว่าแก้ครับ

ผลงานว่าจ้าง สร้างบ้านชั้นเดียว ผลงานว่าจ้าง สร้างบ้านสามชั้น ผลงานว่าจ้าง สร้างบ้านสองชั้น

บ้านทั้ง 3หลังนี้
ว่าจ้างแบบไม่ได้จ่ายเงินงวดทำสัญญา ซึ่ง ซีเล็คคอนเป็นผู้ดำเนินการว่าจ้างให้

- โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป -

หากมีข้อสงสัย
ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน ปรึกษาได้ฟรีครับ
โดยคลิกที่ไอคอนข้างล่างนี้

กลับไปหน้าสารบัญ
เรื่องน่ารู้เมื่อเตรียมการสร้างบ้านค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com