ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

เราคือ..ผู้ให้บริการ "ว่าจ้างผู้รับเหมา"
เพื่อสร้างบ้าน / อาคาร
ในแบบที่...คุณแทบจะ "ไม่มี" ความเสี่ยง !!

 

ปีที่ 11 แห่งการให้บริการ ของ ซีเล็คคอน

ที่..ซีเล็คคอน เราเรียกขานกิจการของเราว่า "ตลาดซื้อ-ขายบริการรับสร้างบ้าน"

ภาระกิจของเรา คือ
"บริการเตรียมการเพื่อการสร้างบ้านและทำการว่าจ้างผู้รับเหมา ให้กับผู้ว่าจ้าง
โดยที่.. ผู้ว่าจ้างจะเป็น "คู่สัญญา" กับผู้รับเหมา โดยตรง !!

 

11 ปีแห่งการบริการ กับผลงานของเรานับร้อยๆหลัง

ด้วยแนวคิดในการว่าจ้างผู้รับเหมาในแบบ..

ผู้ว่าจ้างไม่ต้องจ่ายเงินมัดจำสัญญา
(ผู้รับเหมา/บริษัทรับสร้างบ้าน เรียกเก็บเงินมัดจำสัญญา 10-15%)

เราให้ผู้รับเหมาทำงานให้ลูกค้าก่อน เมื่อทำงานครบงวดแล้ว
ตรวจสอบว่าถูกต้องตามมาตรฐานฝีมือช่างของซีเล็คคอน จึงจ่ายค่างวดให้กับผู้รับเหมา

มีผลงานด้สนการว่าจ้างผู้รับเหมานับร้อยๆหลัง

บางส่วนของผลงานว่าจ้างผู้รับเหมาของซีเล็คคอน
ผลงานดูเต็มๆคลิกที่แถบสีเขียวด้านบน

 

บริการ "ว่าจ้างผู้รับเหมา" ในแบบที่...คุณแทบจะ "ไม่มี" ความเสี่ยง !!

11 ปีแห่งการให้บริการว่าจ้างผู้รับเหมาให้กับลูกค้า
มีปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงาน 5 ราย คิดเป็นประมาณ 2.5 %
ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ทิ้งงานมีน้อยมาก

ลูกค้าของเรารายที่โชคร้ายโดนทิ้งงานดังกล่าว ไม่มีใคร.."ต้องจ่ายเพิ่ม"
เราได้จัดหาผู้รับเหมารายใหม่มาทำงานต่อให้จนเสร็จ
แถมบางรายยังมีกำไร เพราะโดนทิ้งงานอีกด้วย

 

ราคาค่าก่อสร้างถูกกว่า คุณว่าจ้างผู้รับเหมาคุณภาพ ด้วยตัวคุณเอง

ราคาค่าก่อสร้างที่ซีเล็คคอนว่าจ้างผู้รับเหมาให้กับลูกค้า.. ถูกกว่าราคาค่าก่อสร้าง
ของผู้รับเหมาที่รับงานคุณภาพ 7-12 %
ถูกกว่าราคาของบริษัทรับสร้างบ้าน 15-20 % (บนเงื่อนไขผลงานก่อสร้างที่เท่ากัน)

 

ซีเล็คคอน..เป็นที่เดียว..ที่กล้า "แสดงผลงานก่อสร้าง"
ทุกขั้นตอนการทำงาน ด้วยรูปถ่าย "นับพันภาพ" บนเว็บไซต์ของเรา
โดยที่..ไม่มีใครกล้าทำแบบนี้
อาจเป็นเพราะ..หากลงรูปภาพเยอะ ภาพมันจะฟ้อง

ไม่ใช่เพราะว่า..เราทำงานเก่งกว่าใคร
ในเม็ดเงินที่คุณจ่ายค่าก่อสร้างมา 1 ก้อน
เราผลักดันให้ไปเป็นค่าวัสดุ ค่าแรง วิธีการก่อสร้างดีๆ วัสดุดีๆ
"ได้มากกว่า" คุณว่าจ้างผู้รับเหมาด้วยตนเอง !!

งานของเราจึงมีงบประมาณ
มาใช้เพื่อการก่อสร้าง "ได้มากกว่า" ที่คุณว่าจ้างผู้รับเหมา "ด้วยตนเอง"
และนี่แหละคือ "เหตุผล" ที่งานของเราออกมาดี จนกล้าโชว์ภาพถ่ายผลงานทุกขั้นตอน

และคุณยังรู้ได้ด้วยว่า ผู้รับเหมา คิดค่าดำเนินการและกำไรจริงๆเท่าไร

 

เราลงทุนกับ "งานเคลียร์แบบ" และ "งานจัดทำราคากลาง" มากทีเดียว

ในขณะที่ลูกค้าสร้างบ้าน "คิดว่า" ได้แบบก่อสร้างจากสถาปนิกมาแล้ว ส่งผู้รับเหมาตีราคาได้เลย
เรากลับไม่คิดอย่างที่ลูกค้าสร้างบ้านคิด

11 ปี ที่ทำงานทางด้านนี้มา เห็นแบบก่อสร้างของสถาปนิก "นับร้อยๆคน"

เราพบว่า
แบบก่อสร้าง ร้อยละ 20 มีปัญหามากที่สุด
แบบก่อสร้าง ร้อยละ 40 มีปัญหามาก
แบบก่อสร้าง ร้อยละ 20 มีปัญหาปานกลาง
แบบก่อสร้าง ร้อยละ 10 แทบไม่มีปัญหาเลย

สถาปนิกบางท่าน "ไม่คิวซี" แบบของตนเองก่อนส่งลูกค้า
งานผิดพลาดเยอะแยะไปหมด ติดต่อขอให้แก้ไขก็บ่ายเบี่ยง

ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือในการตอบคำถามจากวิศวกรผู้ออกแบบ
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสถาปนิกจ่ายเงินให้วิศวกรน้อยหรืออย่างไร ?

แต่ถ้ามาดูงานในส่วนของงานระบบสุขาภิบาล พบว่า..
ร้อยละ 90 ต้องแก้ไขใหม่ทั้งหมด อาจเป็นเพราะสถาปนิกไม่ได้จ้างวิศวกรสุขาภิบาล
อาจเป็นเพราะค่าจ้างออกแบบราคาต่ำ หรือ สถาปนิกไม่ไปจ้างวิศวกรสุขาภิบาลเอง

ปัญหาที่พบบ่อยมาก..ก็คือ
ราคาค่าก่อสร้างที่ผู้รับเหมาเสนอลูกค้า "สูงกว่า"
ราคาค่าก่อสร้างที่ตกลงกับสถาปนิกไว้ "อย่างมีนัยยะสำคัญ"
ทำให้ผู้ว่าจ้าง ต้องพยามหา "ผู้รับเหมาที่รับงานราคาถูกๆ" มาสร้างบ้านให้

ผลที่ตามมา คือ ลูกค้าสร้างบ้าน "โดนทิ้งงาน" บ้าง
ได้งานที่ดูแล้ว "รับไม่ได้บ้าง"

ด้วยเหตุนี้ ซีเล็คคอน..
จึงลงทุนในส่วนของานเคลียร์แบบ" และ "งานจัดทำราคากลาง" มากทีเดียว
ค่าจ้างพนักงานเคลียร์แบบคนเดียว เดือนละ 60,000 บาท ค่าจ้างพนักงานจัดทำราคากลาง 1 ทีม ประมาณ 200,000 บาท

 

มาตรฐานงานก่อสร้างของซีเล็คคอน

ในการว่าจ้างผู้รับเหมาของเรา ผู้ว่าจ้างไม่ได้จ่ายเงินมัดจำสัญญาให้กับผู้รับเหมา
ผู้รับเหมา ต้องทำงานให้ก่อน เมื่อทำงานครบงวดแล้ว ตรวจสอบว่าถูกต้องตามแบบและได้คุณภาพงานตามมาตรฐานฝีมือช่างของซีเล็คคอน
ผู้ว่าจ้างจึงจะจ่ายค่างวดให้กับผู้รับเหมา

ชุดมาตรฐานฝีมือช่างของซีเล็คคอน..
ประกอบไปด้วยโปสเตอร์ที่ติดที่หน่วยงานก่อสร้างและคู่มือที่ผู้ว่าจ้างใช้อ่าน
และทำความเข้าใจในงานก่อสร้างของตนเอง นำไปใช้ตรวจงานของผู้รับเหมา
ได้เป็นอย่างดี

 

โครงการรวมพลังซื้อวัสดุก่อสร้าง

ซีเล็คคอน จัดทำโครงการรวมพลังซื้อวัสดุก่อสร้าง ทำให้ได้วัสดุก่อสร้างในราคาใกล้เคียงกับราคาค่าวัสดุก่อสร้างของโครงการบ้านจัดสรร

ลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับเรา
จึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างในราคาดังกล่าวด้วย ไม่ได้บวกเพิ่มแต่อย่างใด


.........................ติดต่อเราคลิกที่นี่


ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com