เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

สร้างบ้านหรู "หลังใหญ่"
ต้องไม่จ่าย..ในราคาที่ "แพง"เกินไป !!

ตอนที่ 2

โดย..ลุงทอม

บ้านหรู หลังใหญ่

การว่าจ้างผู้รับเหมา..ของลูกค้า ที่สร้างบ้านหรู หลังใหญ่

สถาปนิกที่ออกแบบบ้านหรู ส่วนใหญ่..
มักจะมี "ผู้รับเหมา..ขาประจำ" มารับงานก่อสร้างบ้าน..ที่สถาปนิกออกแบบ
(ผู้รับเหมา..ขาประจำ คือ..
ผู้รับเหมาที่รับงานสร้างบ้านประจำ กับสถาปนิกรายนั้นๆ ที่ออกแบบให้กับลูกค้า)

มีลูกค้าสร้างบ้านหรูจำนวนหนึ่ง..

ให้สถาปนิก "ทำการว่าจ้างผู้รับเหมา" ให้ด้วย
ซึ่งเหตุผล..ของลูกค้าสร้างบ้านหรูเหล่านั้น..คงเป็นแบบนี้..!!

Service Select Con

เพราะ..

เห็นว่า..สถาปนิกเคยทำงานร่วมกับ "ผู้รับเหมา..ขาประจำ"..มาแล้ว
สถาปนิกคงรู้จักนิสัยใจคอ ตลอดจนฐานะทางการเงินของผู้รับเหมาดี

เพราะ..

สถาปนิกเห็นผลงานก่อสร้างบ้านหรู..ของ "ผู้รับเหมา..ขาประจำ"..เหล่านั้น
สถาปนิกคงรู้ว่า ฝีมือของผู้รับเหมาดังกล่าว..เป็นอย่างไร ?

เพราะ..

ความเสี่ยงที่จะถูกทิ้งงานก็..คงมีน้อยกว่า หากลูกค้าสร้างบ้าน...
ใช้ "ผู้รับเหมาขาประจำ" ที่ทำงานร่วมกับสถาปนิกรายนั้นๆ
ลูกค้าสร้างบ้านบางราย.. อาจหาผู้รับเหมาจากที่อื่นมาเสนอราคางาน แข่งกับ "ผู้รับเหมาขาประจำ"..
ที่ทำงานร่วมกับสถาปนิก

 

Service Select Con

บ้านหลังนี้
ลูกค้าเอาแบบก่อสร้างให้ผู้รับเหมาตีราคา ผู้รับเหมาตีราคามาที่ 28.5 ล้านบาท
ใช้บริการ "ซีเล็คคอน" เราว่าจ้างผู้รับเหมาให้ ในราคา 18.02 ล้านบาท
ซีเล็คคอน ช่วยให้ลูกค้าฯ "ประหยัดเงิน" ได้ถึง 10.48 ล้านบาท


-โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป-

ไปหน้า สารบัญรวมเรื่องน่ารู้ เพื่อการสร้างบ้าน


 

62 User Online