เราช่วยให้ท่าน..สร้างบ้านคุณภาพ ด้วยความสบายใจ

บริการ"จัดหา"ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง
หรือที่เรียกกันติดปากว่า "คอนเซ้าท์"

Service Select Con

ซีเล็คคอน ให้บริการจัดหา "ที่ปรึกษาควบคุมงาน..ฝ่ายผู้ว่าจ้าง"

ทีมงานดังกล่าว..รับงานจากลูกค้าโดยตรง

ทีมงานต่างๆเหล่านี้ ร่วมงานกับซีเล็คคอน
ในฐานะที่ ซีเล็คคอนเป็นเจ้าของตลาด ส่วนทีมงาน เป็นผู้ให้บริการในตลาด
และเป็นคู่สัญญากับลูกค้าสร้างบ้านโดยตรง

รายละเอียดในการให้บริการ..
ที่ปรึกษาควบคุมงานฯ แพคเกจต่างๆ..

 

 

38 User Online