ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

ข้อตกลงประกอบการว่าจ้างสร้างบ้าน
เรื่องฝีมือช่างกับผู้รับเหมา
ของ ซีเล็คคอน

โดย ลุงทอมและคณะ

ตอนที่ 5-8 การทำฐานราก

8

การตรวจสอบงานทำฐานราก (ต่อ)

ตรวจสอบการหาศูนย์เสา

ตรวจสอบว่าหมุดอ้างอิงที่ทำไว้ตอนวางผัง ยังอยู่หรือไม่ (หายปรับ)

ให้ผู้รับจ้างทำตีเส้นแสดงศูนย์เสา จุดตัดเส้นสีดำแสดงศูนย์กลางของเสาตอนวางผังจุดตัดเส้นสีแดงแสดงศูนย์กลางของเข็มต้นนั้นๆ

 

ผู้รับจ้างจะต้องขึงเอ็นให้เกิดจุดตัดผ่านหัวเข็มทุกต้น เพื่อสะดวกในการตรวจสอบศูนย์เสา และให้ผู้รับจ้าง และเตรียมดิ่งไว้สำหรับให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ

 ก่อนตรวจสอบศูนย์เสา ให้ตรวจสอบเอ็นที่ขึงไว้ว่าตรงกับหมุดอ้างอิงที่แสดงไว้ตอนวางผัง หรือ ไม่

. ตรวจสอบว่าผู้รับจ้างตีเส้นสีดำ และเส้นสีแดงบนหัวเสาเข็ม หรือ ไม่

. ให้ผู้รับจ้างดิ่งให้ดูจากจุดตัดของเส้นเอ็นที่ทำไว้ ว่าปลายดิ่งตรงกับจุดตัดเส้นสีดำ ที่ผู้รับจ้าง ตีเส้นไว้บนหัวเข็ม หรือ ไม่ (จุดตัดสีดำคือศูนย์เสาที่ทำไว้ตอนวางผัง)

. ตรวจสอบว่าจุดตัดเส้นสีดำกับสีแดง ทับกันพอดี หรือ คลาดเคลื่อนไปทางใดทางหนึ่ง หากคลาดเคลื่อนกันเกินกว่า 5 ซ.ม. จะต้องแจ้งให้วิศวกรทำการออกแบบแก้ไขฐานใหม่

โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป

หากมีข้อสงสัย
ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน ปรึกษาได้ฟรีครับ
โดยคลิกที่ไอคอนข้างล่างนี้

ไปหน้าสารบัญมาตรฐานฝีมือช่าง


ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com