ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

ข้อตกลงประกอบการว่าจ้างสร้างบ้าน
เรื่องฝีมือช่างกับผู้รับเหมา
ของ ซีเล็คคอน

โดย ลุงทอมและคณะ

ตอนที่ 5-7 การทำฐานราก

7

การตรวจสอบการทำฐานรากบ้าน ต่อ

ตรวจสอบงานตัดหัวเสาเข็ม

ตรวจสอบระดับที่จะตัดหัวเข็ม กรณีเข็มเจาะจะต้องตัดเลยจุดที่มีสิ่งสกปรกปนในเนื้อคอนกรีต และต้องถึงเหล็กปลอกที่ใส่ไว้ในเนื้อคอนกรีต

ปลายของหัวเข็มจะต้องโผล่เข้าไปในเนื้อคอนกรีตฐานรากไม่น้อยกว่า 5 ซ.ม. หรือ ตามที่ผู้ออกแบบกำหนด

หน้าตัดหัวเสาเข็มต้องเรียบ และได้ระนาบ คอนกรีตต้องมีสภาพดีไม่เสียหาย

เหล็กโดเวล หรือ ไม่ ในกรณีที่ผู้ออกแบบไม่ได้ระบุไว้ว่าต้องมี ก็ควรเหลือเหล็กโดเวล จากเข็มเอาไว้ด้วย

 

 

ตรวจสอบการทดสอบความสมบรูณ์ของเสาเข็มเจาะแบบไซซามิคส์เทสท์

ดูจากรายงานของ บริษัทฯ ที่มาทำการทดสอบ

การทดสอบความสมบรูณ์ของเสาเข็มเจาะแบบไซซามิคส์เทสท์ ต้องทำทุกต้น

 

โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป

หากมีข้อสงสัย
ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน ปรึกษาได้ฟรีครับ
โดยคลิกที่ไอคอนข้างล่างนี้

ไปหน้าสารบัญมาตรฐานฝีมือช่าง


ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com