ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

ข้อตกลงประกอบการว่าจ้างสร้างบ้าน
เรื่องฝีมือช่างกับผู้รับเหมา
ของ ซีเล็คคอน

โดย ลุงทอมและคณะ

ตอนที่ 5-6 การทำฐานราก

6

การตรวจสอบการทำฐานรากบ้าน

ตรวจสอบความกว้าว ความลึกของการขุดดิน

ตามข้อตกลง เสาตอม่อต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 20 ซ.ม. หรือทำตามที่วิศวกรผู้ออกแบบกำหนด

เอาคานวางบนฐานรากแบบนี้ ไม่เอานะครับ (ผู้รับเหมาไม่อยากขุดดินมากจึงทำแบบนี้) เว้นแต่ว่าวิศวกรผู้ออกแบบจะระบุให้ทำได้

 

ต่อเนื่องจากภาพด้านบน หากไม่ระบุเรื่องความสูงของเสาต่อม่อ ผู้รับเหมาก็จะลักไก่ ไม่ขุดดิน แต่จะทำตามภาพนี้

ตรวจสอบงานขุดดิน

ตรวจสอบความลึกของดินก้นหลุมว่า
.. ได้ความยาวเสาตอม่อที่วัดจากระดับผิวดิน ลงไปถึงฐานรากได้ไม่น้อยกว่า 20 ซ.ม. หรือไม่

ตรวจสอบความกว้างของหลุม ต้องใหญ่กว่าขนาดของฐานรากไม่น้อยกว่า ด้านละ 50 ซ.ม.

ตรวจสอบงานเทคอนกรีตหยาบก้นหลุม

ตรวจสอบว่าเมื่อบดอัดดินก้นหลุมแล้ว
.. มีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักคอนกรีตฐานรากขณะที่ยังไม่เซ็ทตัวได้ หรือ ไม่ (สำคัญมาก)

บดอัดทราย โดยทรายอัดแน่นต้องมีความหนาที่ 10 ซ.ม.

ตรวจสอบระดับที่จะเทคอนกรีตหยาบ(ลีน)

ตรวจสอบความเรียบร้อยของลีน
.. ต้องได้ระดับ ราบเรียบสม่ำเสมอ ไม่เป็นหลังเต่า ลีนต้องหนา 10 ซ.ม.

กรณีดินก้นหลุมอ่อนตัวมาก ต้องขุดดินให้ถึงดินแข็ง หรือใช้หินลงดังภาพกระทุ้งให้แน่น

ลงทรายแล้วกระทุ้งให้แน่นอีกครั้ง ทรายเมื่ออัดแน่นแล้วต้องหนาที่ 10 ซ.ม.

เมื่อเทลีนแล้ว ต้องเรียบร้อยดังรูป ลีนต้องเรียบสวยไม่เป็นหลังเต่า

 

โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป

หากมีข้อสงสัย
ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน ปรึกษาได้ฟรีครับ
โดยคลิกที่ไอคอนข้างล่างนี้

ไปหน้าสารบัญมาตรฐานฝีมือช่าง


ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com