ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

ข้อตกลงประกอบการว่าจ้างสร้างบ้าน
เรื่องฝีมือช่างกับผู้รับเหมา
ของ ซีเล็คคอน

โดย ลุงทอมและคณะ

ตอนที่ 5-4 การทำฐานราก

4

การเทคอนกรีตฐานราก

ก่อนการเทคอนกรีตฐานราก

ก่อนเทคอนกรีตฐานราก
.. ให้ขึงเอ็นเพื่อให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทน ตรวจสอบศูนย์เสาทุกต้น

ทำเครื่องหมายแสดงระดับความสูงของหลังฐานราก ที่จะทำการเทคอนกรีต

ต้องมีเครื่องจี้คอนกรีต (ไม่มีไม่ให้เท) และการจี้คอนกรีตที่ถูกวิธี

มีอุปกรณ์ป้องกันกรณีฝนตก ในหน้าฝน

กำลังอัดของคอนกรีต และค่ายุบตัวของคอนกรีต
..จะต้องเป็นไปตามที่แบบก่อสร้างกำหนด

ต้องมีการเตรียมการ
.. เพื่อการเข็คสลั๊ม และมีผู้ควบคุมงานที่เข้าใจเรื่องการเช็คสลั๊ม

ต้องมีผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้รับจ้าง ควบคุมอย่างใกล้ชิดระหว่างการเทอคนกรีต

ภาพแสดงการเทคอนกรีต
ขวาบน ต้องใช้เครื่องจี้คอนกรีตจี้ให้คอนกรีตแน่น (ใช้เหล็กกระทุ้งโดยไม่มีเครื่องจี้ฯไม่ได้)
ภาพล่าง ต้องปาดหลังคานให้เรียบสวย

ขณะทำการเทคอนกรีต

ตรวจสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (เช็คสลั๊ม)

เก็บลูกปูนไปกดทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

จี้คอนกรีตเพื่อให้คอนกรีตแน่น โดยใใช้เครื่องจี้คอนกรีตเท่านั้น

ปาดหลังฐานรากให้เรียบร้อย ..เมื่อคอนกรีตเริ่มเซ็ทตัวให้ปาดแต่งเบาๆ อีกครั้ง

เมื่อคอนกรีตเซ็ทตัวดีแล้ว และยังไม่ถึงเวลาแกะไม้แบบ
..ให้ใช้น้ำหล่อบริเวณหลังฐานรากให้ชุ่มตลอดเวลา

ภาพบน การเช็คสลั๊ม ภาพล่าง การเก็บลูกปูนเพื่อนำไปกดทดสอบ

หลังการเทคอนกรีตฐานราก

แกะไม้แบบตามระยะเวลาที่กำหนด
..บ่มคอนกรีตด้วยน้ำยาบ่มทันที่ที่แกะไม้แบบ
หากคอนกรีตเป็นโพรง
..ห้ามซ่อมแซมก่อนที่ผู้ว่าจ้าง หรือ ตัวแทนจะได้ตรวจสอบเสียก่อน

ภาพแสดงการบ่มคอนกรีต ด้วยการทาน้ำยาบ่ม

โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป

หากมีข้อสงสัย
ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน ปรึกษาได้ฟรีครับ
โดยคลิกที่ไอคอนข้างล่างนี้

ไปหน้าสารบัญมาตรฐานฝีมือช่าง


ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com