ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

ข้อตกลงประกอบการว่าจ้างสร้างบ้าน
เรื่องฝีมือช่างกับผู้รับเหมา
ของ ซีเล็คคอน

โดย ลุงทอมและคณะ

ตอนที่ 5 การทำฐานราก

13

การตรวจสอบงานทำฐานราก (ต่อ)

การตรวจสอบหลังการเทคอนกรีต

ตรวจสอบว่าเมื่อคอนกรีตเซ็ทตัว  (12 ชั่วโมงหลังการเท)  ให้ใช้น้ำหล่อหลังฐานรากตลอด  จนถึงเวลาแกะแบบ

ตรวจสอบระยะเวลาในการแกะแบบหล่อคอนกรีตต้องได้ 48  ชั่วโมง หลังการเท

ตรวจสอบความสมบรูณ์ของคอนกรีตที่หล่อได้

ตรวจสอบว่า เมื่อแกะแบบหล่อคอนกรีตแล้ว มีการทาน้ำยาบ่มคอนกรีตทันที หรือ ไม่

หากคอนกรีตเป็นโพรง ห้ามซ่อมก่อนที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนฯจะได้ไปดู  หากซ่อมโดยพละการจะให้ทุบชิ้นงานนั้นทิ้ง

แกะแบบฐานรากแล้ว หากมีปัญหาเป็นโพรงก็ดี หรือเป็นอย่างรูปก็ดี ห้ามผู้รับจ้างซ่อมแซมโดยพละการ จนกว่าผู้ว่าจ้าง,ตัวแทนฯจะได้ตรวจสอบเสียก่อน

ผลงานต้องได้แบบนี้ครับ ผลงานออกมาแบบภาพด้านบนสุด หากแม้นว่าซ่อมได้ ตามข้อตกลงบอกว่าต้องทุบทิ้ง

ภาพแสดงการบ่มคอนกรีต ฐานรากเสาตอม่อด้วยน้ำยาบ่มคอนกรีต

โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป

หากมีข้อสงสัย
ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน ปรึกษาได้ฟรีครับ
โดยคลิกที่ไอคอนข้างล่างนี้

ไปหน้าสารบัญมาตรฐานฝีมือช่าง


ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com