ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

บรรยากาศการสัมมนา
เพื่อการสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง

วิทยากรได้พูดในที่สัมมนาตอนหนึ่งว่า

"เรื่องราวที่ท่านจะได้ฟังจากผมในวันนี้ หาฟังได้ยาก"

"เพราะในวงการสร้างบ้าน มีความเชื่อกันว่า ยิ่งผู้ว่าจ้างรู้เรื่องมากเท่าไร
ก็จะหากำไรจากผู้ว่าจ้างได้น้อยลงมากเท่านั้น"

 

บรรยากาศการสัมมนา ครั้งที่ 1
บรรยากาศการสัมมนา ครั้งที่ 2
บรรยากาศการสัมมนา ครั้งที่ 2/2
บรรยากาศการสัมมนา ครั้งที่ 3/1
บรรยากาศการสัมมนา ครั้งที่ 3/2
บรรยากาศการสัมมนา ครั้งที่ 4/1
บรรยากาศการสัมมนา ครั้งที่ 4/2
บรรยากาศการสัมมนา ครั้งที่ 5/1
บรรยากาศการสัมมนา ครั้งที่ 5/2
บรรยากาศการสัมมนา ครั้งที่ 6/1
บรรยากาศการสัมมนา ครั้งที่ 6/2
บรรยากาศการสัมมนา ครั้งที่ 7
บรรยากาศการสัมมนา ครั้งที่ 8
บรรยากาศการสัมมนา ครั้งที่ 9
บรรยากาศการสัมมนา ครั้งที่ 10
บรรยากาศการสัมมนา ครั้งที่ 11
บรรยากาศการสัมมนา ครั้งที่ 12
บรรยากาศการสัมมนา ครั้งที่ 13
บรรยากาศการสัมมนา ครั้งที่ 14
บรรยากาศการสัมมนา ครั้งที่ 15
บรรยากาศการสัมมนา ครั้งที่ 16
บรรยากาศการสัมมนา ครั้งที่ 18
บรรยากาศการสัมมนา ครั้งที่ 19
บรรยากาศการสัมมนา ครั้งที่ 20
บรรยากาศการสัมมนา ครั้งที่ 21
บรรยากาศการสัมมนา ครั้งที่ 22
บรรยากาศการสัมมนา ครั้งที่ 23
บรรยากาศการสัมมนา ครั้งที่ 24
บรรยากาศการสัมมนา ครั้งที่ 25
บรรยากาศการสัมมนา ครั้งที่ 26
บรรยากาศการสัมมนา ครั้งที่ 27
บรรยากาศการสัมมนา ครั้งที่ 28
บรรยากาศการสัมมนา ครั้งที่ 29
   

 

ตลาดซื้อ-ขายบริการรับสร้างบ้าน

 

ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com