เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

 
เจ้าของบ้าน: บ้านสวน 61

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 25 กรกฏาคม 2565

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: บ้านสวน 61

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 15 กรกฏาคม 2565

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: บ้านสวน 61

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 27 มิถุนายน 2565

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: บ้านสวน 61

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 15 พฤษภาคม 2565

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: บ้านสวน 61

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 8 พฤษภาคม 2565

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: บ้านสวน 61

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 2 พฤษภาคม 2565

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: บ้านสวน 61

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 24 เมษายน 2565

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: บ้านสวน 61

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 10 เมษายน 2565

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: บ้านสวน 61

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 3 เมษายน 2565

ดูรายงาน