เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) Kido Thailand
สถานที่ก่อสร้าง ประดิพัทธ์
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 475
วันที่เริ่มก่อสร้าง 10 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ครบกำหนด 29 พฤษภาคม 2564
วันที่รายงาน 26 ตุลาคม 2563
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

ความคืบหน้าของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2563