เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) Kido Thailand
สถานที่ก่อสร้าง ประดิพัทธ์
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 475
วันที่เริ่มก่อสร้าง 10 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ครบกำหนด 29 พฤษภาคม 2564
วันที่รายงาน 2 พฤษภาคม 2563
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

ความคืบหน้าของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2563