เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) คุณเด่น
สถานที่ก่อสร้าง ประชาอุทิศ27
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 425
วันที่เริ่มก่อสร้าง 19 กันยายน 2560
วันที่ครบกำหนด 17 กันยายน 2561
วันที่รายงาน 8 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง Cement Group

ความคืบหน้าของหน่วยงานประจำวันที่ 1 - 8 กุมภาพันธ์ 2562