เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) คุณเด่น
สถานที่ก่อสร้าง ประชาอุทิศ27
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 425
วันที่เริ่มก่อสร้าง 19 กันยายน 2560
วันที่ครบกำหนด 17 กันยายน 2561
วันที่รายงาน 28 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง Cement Group

- ความคืบหน้าของหน่วยงานระหว่าง วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2562