เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) Taweesak
สถานที่ก่อสร้าง คลองสามวา
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 545 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 15 มีนาคม 2560
วันที่ครบกำหนด 10 กันยายน 2561
วันที่รายงาน 14 กันยายน 2561
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

ความคืบหน้าของหน่วยงานประจำวันที่ 14 กันยายน 2561